Antal ansøgninger i 2016 i alt

Universitetet har i 2016 i alt modtaget 28.458 ansøgninger fra 18.427 ansøgere.
11.986 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Bemærk at opgørelsen for 2016 også indeholder annullerede ansøgninger.

Optagelsesområde  2015  2016  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 8.720 2.969 8.723 3.011 0,0% 1,4%
Det Juridiske Fakultet 2.397 1.312 2.527 1.331 5,4% 1,4%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet   5.703   2.192 6.050 2.206 6,1% 0,6%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 5.406    2.371 5.454 2.459 0,9% 3,7%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet   5.360    2.804 5.426 2.845 1,2% 1,5%
Det Teologiske Fakultet  228   123 278 134 21,9% 8,9%
I alt  27.814  11.771  28.458 11.986 2,3% 1,8%