Antal ansøgninger i 2017 i alt

Universitetet har i 2017 i alt modtaget 26.783 ansøgninger fra 17.524 ansøgere.
11.394 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Bemærk at opgørelsen for 2017 også indeholder annullerede ansøgninger.

Optagelsesområde  2016  2017  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 8.723 3.011 7.313 2.521 -16,2% -16,3%
Det Juridiske Fakultet 2.527 1.331 2.402 1.279 -4,9% -3,9%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet   6.050   2.206 6.191 2.292 2,3% 3,9%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 5.454    2.459 4.985 2.333 -8,6% -5,1%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet   5.426    2.845 5.639 2.858 3,9% 0,5%
Det Teologiske Fakultet  278   134 253 111 -9,0% -17,2%
I alt  28.458  11.986 26.783  11.394 -5,9% -4,9%