Antal ansøgninger i alt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2016  2017  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Farmaci 686 264 753 242 9,8% -8,3%
Folkesundhedsvidenskab 243 87 220 80 -9,5% -8,0%
Medicin 2.558 1.523 2.719 1.595 6,3% 4,7%
Odontologi 652 274 747 292 14,6% 6,6%
Sundhed og informatik (tidl. IT og sundhed) 167 31 129 24 -22,8% -22,6%
Tandplejer (Professionsbachelor) 427 190 391 170 -8,4% -10,5%
Veterinærmedicin 693 476 680 455 -1,9% -4,4%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.426 2.845 5.639  2.858  3,9% 0,5%