Antal ansøgninger i 2018 i alt 

Universitetet har i 2018 i alt modtaget 24.692 ansøgninger fra 16.235 ansøgere.
10.392 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Bemærk at opgørelsen for 2018 også indeholder annullerede ansøgninger.

Optagelsesområde  2018  2017  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 6.180 2.037 7.313 2.521 -15,05% -19,2%
Det Juridiske Fakultet 2.319 1.192 2.402 1.279 -3.5% -6,8%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.563 1.978 6.191 2.292 -10,1% -13,7%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 4.895 2.262 4.985 2.333 -1,8% -3,0%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.479 2.798 5.639 2.858 -2,8% -2,1%
Det Teologiske Fakultet 256 125 253 111 1,2% 12,6%
I alt 24.692 10.392 26.783  11.394 -7,8% -8,8%