Antal ansøgninger i alt til Det Juridiske Fakultet

Optagelsesområde 2018  2017  Ændring i procent
   Total  1. prioritet  Total  1. prioritet Total 1. prioritet
Jura 2.319 1.192 2.402 1.279 -3,5% -6,8%
Juridiske Fakultet 2.319 1.192 2.402 1.279 -3,5% -6,8%