Antal ansøgninger i alt til Det Teologiske Fakultet

Optagelsesområde 2018 2017  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Teologi 256 125 253 111 1,2% 12,6%
Teologiske Fakultet 256 125 253 111 1,2% 12,6%