Antal ansøgninger i alt i 2019

Universitetet har i 2019 i alt modtaget 25.832 ansøgninger fra 16.462 ansøgere.
10.884 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Bemærk at opgørelsen også indeholder annullerede ansøgninger.

Optagelsesområde  2018  2019  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 6.180 2.037 5.978 2.022 -3,3% -0,7%
Det Juridiske Fakultet 2.319 1.192 2.411 1.245 4,0% 4,4%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.563 1.978 5.991 2.119 7,7% 7,1%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 4.895 2.262 5.330 2.398 8,9% 6,0%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.479 2.798 5.883 2.960 7,4% 5,8%
Det Teologiske Fakultet 256 125 239 140 -6,6% 12,0%
I alt 24.692 10.392 25.832 10.884 4,6% 4,7%