Ansøgninger 2020

Universitetet har i 2020 i alt modtaget 35.674 ansøgninger fra 20.661 ansøgere.
13.253 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Ændring i procent (ift. 2019)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 931 282 28,9% 6,0%
Asienstudier (Japanstudier) 143 49 14,4% -21,0%
Asienstudier (Kinastudier) 135 41 23,9% 28,1%
Asienstudier (Koreastudier) 129 55 59,3% 71,9%
Audiologopædi 245 95 65,5% 46,2%
Biokemi 560 89 29,0% -14,4%
Biologi 682 226 35,9% 17,1%
Bioteknologi 372 56 28,3% -9,7%
Dansk 607 164 42,5% 28,1%
Datalogi 749 207 12,8% -7,2%
Datalogi-økonomi 387 86 17,3% -5,5%
Engelsk 592 174 35,8% 48,7%
Europæisk etnologi 282 53 36,2% 0,0%
Farmaci 890 211 13,4% -8,3%
Film- og medievidenskab 760 263 52,6% 16,4%
Filosofi 524 136 34,0% 7,1%
Folkesundhedsvidenskab 298 106 31,3% 8,2%
Forhistorisk arkæologi 183 42 44,1% 20,0%
Forsikringsmatematik 395 189 40,6% 45,4%
Fransk sprog og kultur 134 40 67,5% 66,7%
Fysik 301 136 7,1% 0,0%
Fødevarer og ernæring 222 83 22,7% 9,2%
Geografi og geoinformatik 232 106 28,2% 8,2%
Geologi-geoscience 126 50 65,8% 72,4%
Græsk, klassisk 40 10 42,9% 233,3%
Grønlandske og arktiske studier 48 11 100,0% 57,1%
Historie 758 210 46,3% 28,0%
Husdyrvidenskab 148 20 -5,7% -13,0%
Idræt og fysisk aktivitet 527 245 35,1% 29,6%
Indianske sprog og kulturer 20 2 5,3% -33,3%
Informationsstudier 312 57 44,4% 14,0%
Italiensk sprog og kultur 62 26 51,2% 188,9%
Jordbrugsøkonomi 143 42 62,5% 35,5%
Jura 3.028 1.469 25,6% 18,0%
Kemi 171 42 -4,5% -10,6
Klassisk arkæologi 117 29 33,0% 16,0%
Kommunikation og it 538 123 84,9% 66,2%
Kunsthistorie 405 127 47,3% 33,7%
Landskabsarkitektur 223 69 36,0% 0,0%
Latin 42 12 50,0% 33,3%
Lingvistik 198 66 27,7% 26,9%
Litteraturvidenskab 374 126 74,0% 18,9%
Machine Learning og datavidenskab 380 80 27,9% -7,0%
Matematik 502 167 33,5% 27,5%
Matematik-økonomi 509 109 53,3% 23,9%
Medicin 3.706 2.006 41,2% 24,5%
Medicinalkemi 242 26 100,0% 100,0%
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 75 16 52,0% 33,3%
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 264 75 61,0% 15,4%
Moderne Indien og Sydasienstudier 27 6 8,0% -45,5%
Molekylær biomedicin 561 168 55,0% 40,0%
Musikvidenskab 167 94 57,0% 80,8%
Nanoscience 156 30 9,1% -28,6%
Naturressourcer 251 91 37,9% 8,3%
Odontologi 1.248 476 42,6% 41,2%
Psykologi 2.771 1.388 53,7% 33,7%
Pædagogik 300 91 18,1% 8,3%
Religionsvidenskab 331 79 32,9% 11,3%
Retorik 406 108 141,7% 80,0%
Samfundsfag 483 65 45,0% -14,5%
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 84 51 100,0% 100,0%
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 178 85 78,0% 26,9%
Sociologi 885 199 26,1% -3,4%
Spansk sprog og kultur 198 73 51,1% 69,8%
Statskundskab 1.335 605 45,1% 26,6%
Sundhed og informatik 224 51 36,6% 59,4%
Tandplejer (Professionsbachelor) 594 179 32,9% 11,2%
Teater- og performancestudier 184 69 53,3% 15,0%
Teologi 312 162 30,5% 15,7%
Tysk sprog og kultur 123 35 83,6% 52,2%
Veterinærmedicin 907 605 19,3% 23,2%
Økonomi 1.111 398 30,7% 19,2%
Østeuropastudier 127 41 41,1% 10,8%
Københavns Universitet i alt 35.674 13.253 38,1% 21,8%