Ansøgninger 2024

Universitetet har i 2024 i alt modtaget 34.467 ansøgninger fra 18.916 ansøgere. 11.678 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som deres højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Ændring i procent (ift. 2023)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 1.059 239 12,5% 7,7%
Asienstudier (Japanstudier) 112 26 -10,4% -40,9%
Asienstudier (Kinastudier) 52 12 -32,5% -20,0%
Asienstudier (Koreastudier) 90 31 4,7% -20,5%
Audiologopædi 177 69 4,7% 7,8%
Bioinformatik 209 31 100,0% 100,0%
Biokemi 526 100 24,3% 42,9%
Biologi 582 202 -2,3% 3,6%
Bioteknologi 290 68 -0,3% 4,6%
Dansk 425 127 -3,6% -4,5%
Datalogi 577 170 2,9% 24,1%
Datalogi-økonomi 348 65 6,7% -8,5%
Engelsk 372 112 3,0% 15,5%
Europæisk etnologi 240 53 3,0% 1,9%
Farmaci 961 250 10,2% 26,9%
Film- og medievidenskab 682 178 -1,4% -12,7%
Filosofi 281 48 -26,4% -40,7%
Folkesundhedsvidenskab 277 85 23,7% 41,7%
Forhistorisk arkæologi 153 45 10,1% 12,5%
Forsikringsmatematik 394 173 23,5% 28,1%
Fransk sprog og kultur 83 21 13,7% -4,5%
Fysik 307 154 -8,1% 0,0%
Fødevarer og ernæring 146 56 2,8% 0,0%
Geografi og geoinformatik 191 88 9,1% 14,3%
Geologi-geoscience 91 38 -15,7% 11,8%
Græsk, klassisk 38 8 -13,6% -20,0%
Grønlandske og arktiske studier 45 12 73,1% 100,0%
Historie 559 178 -3,1% 7,2%
Idræt og fysisk aktivitet 364 148 0,8% -6,9%
Indianske sprog og kulturer 10 4 -9,1% -20,0%
Informationsstudier 210 43 7,1% 7,5%
Italiensk sprog og kultur 57 21 7,5% 31,3%
Jura 3.256 1.370 4,7% 0,8%
Kemi 174 36 24,3% 9,1%
Klassisk arkæologi 85 24 -9,6% -14,3%
Kognitions- og datavidenskab 253 96 -18,9% -17,2%
Kommunikation og it 559 131 8,3% 5,6%
Kunsthistorie 344 102 1,8% 0,0%
Landskabsarkitektur 179 65 10,5% 16,1%
Latin 26 5 -40,9% -44,4%
Lingvistik 134 47 -4,3% 14,6%
Litteraturvidenskab 306 93 -12,1% -21,8%
Machine Learning og datavidenskab 315 79 16,2% 6,8%
Matematik 335 132 -6,7% 3,1%
Matematik-økonomi 354 91 11,3% 12,3%
Medicin (København) 3.334 1.575 1,1% -3,6%
Medicin (Køge) 1.877 212 100,0% 100,0%
Medicinalkemi 286 39 13,5% 25,8%
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 121 34 -11,0% -10,5%
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 53 16 -19,7% -11,1%
Miljø- og fødevareøkonomi 96 28 54,8% 12,0%
Moderne Indien og Sydasienstudier 16 4 6,7% 100,0%
Molekylær biomedicin 545 175 4,4% 16,7%
Musikvidenskab 139 59 13,0% 7,3%
Nanoscience 112 24 -4,3% -17,2%
Naturressourcer 138 54 -13,2% -14,3%
Odontologi 1.294 433 0,2% 2,4%
Psykologi 3.188 1.490 1,1% 3,8%
Pædagogik 288 66 -9,4% -16,5%
Religionsvidenskab 186 40 -10,1% -7,0%
Retorik 253 61 10,0% -1,6%
Samfundsfag 447 47 9,8% -9,6%
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 104 56 131,1% 143,5%
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 165 77 70,1% 60,4%
Sociologi 932 174 0,0% -14,7%
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur 102 32 -25,0% -15,8%
Statskundskab 1.320 597 -3,2% 4,9%
Sundhed og informatik 120 16 3,4% -15,8%
Tandpleje (Professionsbachelor) 735 238 4,6% 0,4%
Teater- og performancestudier 173 51 11,6% 41,7%
Teologi 214 96 20,2% 26,3%
Tysk sprog og kultur 72 24 -14,3% -14,3%
Veterinærmedicin 875 448 -4,4% -22,2%
Økonomi 981 367 1,7% 12,6%
Østeuropastudier 73 19 -9,9% -13,6%
Københavns Universitet i alt 34.467 11.678 8,9% 3,6%