Antal ansøgninger i kvote 2 i 2016

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2016 11.236 ansøgninger. 5.683 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Optagelsesområde 2015 2016 Ændring 2015-2016
Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.727 758 1.804 722 4,5% -4,7%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.723 1.713 3.030 1.894 11,3% 10,6%
Humanistiske Fakultet 3.005 1.256 2.988 1.207 -0,6% -3,9%
Juridiske Fakultet 850 524 1.011 589 18,9% 12,4%
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.200 1.190 2.322 1.230 5,5% 3,4%
Teologiske Fakultet 56 32 81 41 44,6% 28,1%
I alt 10.561 5.475 11.236 5.683 6,4%  3,8%