Antal ansøgninger i kvote 2 i 2017

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2017 10.651 ansøgninger. 5.490 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Optagelsesområde 2016 2017 Ændring 2016-2017
Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.804 722 1.786 753 -1,0% 4,3%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 3.030 1.894 3.132 1.869 3,4% -1,3%
Humanistiske Fakultet 2.988 1.207 2.535 1.045 -15,2% -13,4%
Juridiske Fakultet 1.011 589 955 565 -5,5% -4,1%
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.322 1.230 2.176 1.226 -6,3% -0,3%
Teologiske Fakultet 81 41 67 32 -17,3% -22,0%
I alt 11.236 5.683 10.651 5.490 -5,2%  -3,4%