Kvote-2 ansøgninger til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2016 2017 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.804 722 1.786 753 -1,0% 4,3%
Biokemi 128 26 132 32 3,1% 23,1%
Biologi 164 75 158 67 -3,7% -10,7%
Biologi-Bioteknologi 82 12 74 16 -9,8% 33,3%
Datalogi 157 68 161 70 2,5% 2,9%
Forsikringsmatematik 44 23 59 38 34,1% 65,2%
Fysiske fag 86 32 90 52 4,7% 62,5%
Fødevarer og ernæring 52 14 60 23 15,4% 64,3%
Geografi og geoinformatik 44 12 27 9 -38,6% -25,0%
Geologi-geoscience 38 18 38 13 0,0% -27,8%
Husdyrvidenskab 95 23 80 30 -15,8% 30,4%
Idræt 321 180 261 148 -18,7% -17,8%
Jordbrugsøkonomi 18 10 32 14 77,8% 40,0%
Kemi 63  19 60 18 -4,8% -5,3%
Landskabsarkitektur 70 42 72 30 2,9% -28,6%
Matematik 93 29 110 41 18,3% 41,4%
Matematik-økonomi 75 19 71 20 -5,3% 5,3%
Molekylær biomedicin 98 25 122 41 24,5% 64,0%
Nanoscience 50 13 56 14 12,0% 7,7%
Naturressourcer 55 22 60 25 9,1% 13,6%
Skov- og Landskabsingeniør 71 60 63 52 -11,3% -13,3%