Antal ansøgninger i kvote 2 i 2018

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2018 9.403 ansøgninger. 4.806 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Optagelsesområde 2017 2018 Ændring 2017-2018
Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.786 753 1.591 625 -10,9% -17,0%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 3.132 1.869 2.889 1.738 -7,8% -7,0%
Humanistiske Fakultet 2.535 1.045 2.040 823 -19,5% -21,2%
Juridiske Fakultet 955 565 849 486 -11,1% -14,0%
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.176 1.226 1.954 1.089 -10,2% -11,2%
Teologiske Fakultet 67 32 80 45 19,4% 40,6%
I alt  10.651  5.490  9.403  4.806  -11,7%  -12,5%