Antal ansøgninger i kvote 2 i 2019

Københavns Universitet modtog 9.130 ansøgninger i kvote 2 ved ansøgningsfristen 15. marts 2019 .
4.805 ansøgere prioriterede en uddannelse ved Københavns Universitet som højeste prioritet.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

2018 2019 Ændring 2018-2019
Optagelsesområde Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.591 625 1.517 590 -4,7% -5,6%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.889 1.738 2.928 1.827 1,3% 5,1%
Humanistiske Fakultet 2.040 823 1.817 755 -10,9% -8,3%
Juridiske Fakultet 849 486 797 484 -6,1% -0,4%
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.954 1.089 2.014 1.111 3,1% 2,0%
Teologiske Fakultet 80 45 57 38 -28,8% -15,6%
I alt  9.403 4.806 9.130 4.805 -2,9% 0,0%