Antal optagne i 2016

Københavns Universitet tilbyder 30. juli 2016 7.312 ansøgere en studieplads. Fordelingen på optagelsesområder, studieretninger og prioritet er vist nedenfor.

  1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Universitetet i alt 6.087  743 252 104 75 32 13 6 7.312
Samlet optag 6.087  743 252 104 75 32 13 6 7.312

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.116 74 47 15 13 5 6 1 1.277
Farmaci 179 22 18 5 8 4 4 1 241
Folkesundhedsvidenskab 57 8 3 0 1 1 0 0 70
It og sundhed 27 6 5 2 3 0 2 0 45
Medicin 543 15 4 2 0 0 0 0 564
Odontologi 82 10 3 2 1 0 0 0 98
Tandplejer (professionsbachelor) 49 10 12 3 0 0 0 0 74
Veterinærmedicin 179 3 2 1 0 0 0 0 185

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.594  226 57 28 23 11 4 1 1.944
Biokemi 92 9 4 3 8 3 0 0 119
Biologi 183 31 8 2 3 3 0 0 230
Biologi-bioteknologi 48 14 4 1 1 0 0 0 68
Datalogi 168 10 3 2 0 0 0 0 183
Forsikringsmatematik 51 2 0 0 0 0 0 0 53
Fysiske fag 149 5 1 0 2 0 1 0 158
Fødevarer og ernæring 78 10 6 3 1 2 2 0 102
Geografi og Geoinformatik 78 10 7 2 1 0 0 0 98
Geologi-geoscience 58 5 2 2 0 0 0 0 67
Husdyrvidenskab 24 45 0 1 1 0 0 0 71
Idræt 107 10 5 2 2 2 0 0 128
Jordbrugsøkonomi 39 6 3 0 0 0 0 0 48
Kemi 55 17 1 1 1 0 0 0 75
Landsskabsarkitektur 57 6 2 1 0 0 0 0 66
Matematik 110 23 5 3 2 1 1 1 146
Matematik-økonomi 55 8 0 0 0 0 0 0 63
Molekylær biomedicin 61 1 0 1 0 0 0 0 63
Nanoscience 39 7 4 3 0 0 0 0 53
Naturressourcer 78 7 2 1 1 0 0 0 89
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 64 0 0 0 0 0 0 0 64

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Humanistiske Fakultet 1.590 285 104 46 31 10 3 4 2.073
Asienstudier (japanstudier) 29 2 0 0 0 0 0 0 31
Asienstudier (kinastudier) 40 5 4 4 3 0 0 0 56
Asienstudier (koreastudier) 21 1 0 1 0 0 0 0 23
Audiologopædi 37 1 0 0 0 0 0 0 38
Dansk 155 43 12 8 1 0 1 0 220
Engelsk 141 23 7 7 4 2 0 1 185
Europæisk etnologi 39 19 4 0 1 0 0 0 63
Film- og medievidenskab 83 5 0 0 1 0 0 0 89
Filosofi 66 8 2 0 0 0 0 0 76
Forhistorisk arkæologi 25 4 0 0 0 1 0 0 30
Fransk sprog og kultur 33 7 2 0 0 1 0 0 43
Historie 132 23 8 1 1 0 0 0 165
Informationsvidenskab og kulturformidling 83 39 21 11 10 4 2 1 171
Italiensk sprog og kultur 22 2 3 0 1 0 0 0 28
Klassisk arkæologi 18 1 0 0 0 0 0 0 19
Kommunikation og it 48 15 8 2 1 0 0 0 74
Kunsthistorie 52 9 0 0 1 0 0 0 62
Latin 22 4 0 2 0 0 0 0 28
Lingvistik 25 3 3 1 0 0 0 0 32
Litteraturvidenskab 66 2 1 0 0 0 0 0 69
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 42 9 4 1 0 0 0 0 56
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
26 9 2 3 0 0 0 1 41
Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 11 2 3 1 0 0 0 1 18
Musikvidenskab 77 2 1 0 0 0 0 0 80
Portugisiske og brasilianske studier 22 5 3 0 1 0 0 0 31
Pædagogik 42 11 9 3 5 0 0 0 70
Religionsvidenskab 53 9 2 0 0 1 0 0 65
Retorik 36 2 0 0 0 0 0 0 38
Spansk sprog og kultur 47 5 2 1 1 0 0 0 56
Teater- og performancestudier 31 2 0 0 0 0 0 0 33
Tysk sprog og kultur 40 8 1 0 0 1 0 0 50
Øst- og sydeuropastudier (russisk) 26 5 2 0 0 0 0 0 33

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Juridiske Fakultet 711 47 15 6 2 1 0 0 782
Jura 711 47 15 6 2 1 0 0 782

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 968 99 25 4 3 4 0 0 1.103
Antropologi 94 7 1 0 0 0 0 0 102
Psykologi 229 2 1 0 0 0 0 0 232
Samfundsfag 27 15 2 0 0 0 0 0 44
Sociologi 101 23 5 1 1 0 0 0 131
Statskundskab 250 10 4 0 0 0 0 0 264
Økonomi 267 42 12 3 2 4 0 0 330

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Teologiske Fakultet 108 12 4 5 3 1 0 0 133
Teologi 108 12 4 5 3 1 0 0 133