Antal optagne i 2017

Københavns Universitet tilbyder 28. juli 2017 7.270 ansøgere en studieplads. Fordelingen på optagelsesområder, studieretninger og prioritet er vist nedenfor.

Optagelsesområde/studieretning Prioritet I alt
  1 2 3 4 5 6 7 8
Universitetet i alt 6.151 639 238 117 65 32 20 8 7.270
Samlet optag 6.151 639 238 117 65 32 20 8 7.270

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.114  80 28 22 20 6 5 2 1.277
Farmaci 163 26 12 13 16 5 3 2 240
Folkesundhedsvidenskab 59 6 2 1 1 1 0 0 70
Medicin 550 7 2 2 0 0 0 0 561
Odontologi 81 15 2 1 1 0 0 0 100
Sundhed og informatik 24 7 4 3 1 0 0 0 39
Tandplejer (professionsbachelor) 58 15 4 2 1 0 2 0 82
Veterinærmedicin 179 4 2 0 0 0 0 0 185

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.733  186 54 33 19 10 7 2 2.044
Biokemi 82 14 12 6 4 1 3 0 122
Biologi 177 28 3 6 2 2 1 0 219
Biologi-bioteknologi 54 11 3 0 1 0 0 0 69
Datalogi 200 29 7 4 1 1 0 0 242
Forsikringsmatematik 54 1 0 0 0 0 0 0 55
Fysiske fag 152 5 3 0 2 2 0 1 165
Fødevarer og ernæring 105 9 3 1 1 0 0 0 122
Geografi og Geoinformatik 82 7 1 1 1 0 0 0 92
Geologi-geoscience 46 2 0 1 0 0 0 0 49
Husdyrvidenskab 36 26 5 0 2 2 0 0 71
Idræt 121 5 2 3 1 0 0 0 132
Jordbrugsøkonomi 48 4 1 1 0 1 0 0 55
Kemi 70 6 5 4 1 0 0 1 87
Landsskabsarkitektur 59 1 4 2 0 1 0 0 67
Matematik 135 14 2 1 1 0 1 0 154
Matematik-økonomi 53 17 1 1 0 0 0 0 72
Molekylær biomedicin 66 0 0 0 0 0 0 0 66
Nanoscience 50 3 0 1 1 0 0 0 55
Naturressourcer 84 3 2 1 0 0 0 0 90
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 59 1 0 0 0 0 0 0 60

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Humanistiske Fakultet 1.504  265 108 48 17 12 7 3 1.964
Asienstudier (japanstudier) 25 5 0 0 1 0 0 0 31
Asienstudier (kinastudier) 40 10 3 0 0 1 0 0 54
Asienstudier (koreastudier) 21 1 0 0 0 0 0 0 22
Audiologopædi 35 1 2 0 0 0 0 0 38
Dansk 144 30 7 6 2 3 0 2 194
Engelsk 129 26 6 4 3 0 0 0 168
Eskimologi 11 1 1 1 0 0 0 0 14
Europæisk etnologi 39 11 10 1 1 0 0 0 62
Film- og medievidenskab 76 3 0 0 0 0 0 0 79
Filosofi 54 8 4 1 0 1 0 0 68
Forhistorisk arkæologi 23 4 1 0 0 1 0 0 29
Fransk sprog og kultur 24 7 4 2 0 0 0 0 37
Græsk, klassisk 10 4 0 0 0 0 0 0 14
Historie 125 20 13 1 0 0 0 0 159
Indianske sprog og kulturer 8 2 0 0 1 0 0 0 11
Indoeuropæisk 7 3 0 0 0 0 1 0 11
Informationsvidenskab og kulturformidling 97 31 23 15 0 2 5 1 174
Italiensk sprog og kultur 21 4 0 0 1 0 0 0 26
Klassisk arkæologi 11 5 0 0 1 0 0 0 17
Kommunikation og it 58 5 4 2 0 0 0 0 69
Kunsthistorie 52 5 1 0 0 1 0 0 59
Latin 7 5 2 1 0 0 1 0 16
Lingvistik 24 2 0 0 0 0 0 0 26
Litteraturvidenskab 61 1 0 0 0 0 0 0 62
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 58 11 7 2 1 2 0 0 81
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
17 6 4 2 0 0 0 0 29
Moderne Indien og sydøstasienstudier 5 2 1 2 0 0 0 0 10
Musikvidenskab 73 3 0 0 0 0 0 0 76
Portugisiske og brasilianske studier 12 1 4 0 1 0 0 0 18
Pædagogik 36 18 1 4 3 1 0 0 63
Religionsvidenskab 43 6 4 3 2 0 0 0 58
Retorik 35 2 0 0 0 0 0 0 37
Spansk sprog og kultur 48 5 2 0 0 0 0 0 55
Teater- og performancestudier 25 5 0 0 0 0 0 0 30
Tysk sprog og kultur 32 6 3 0 0 0 0 0 41
Øst- og sydeuropastudier (russisk) 18 6 1 1 0 0 0 0 26

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Juridiske Fakultet 699 39 17 6 3 0 0 1 765
Jura 699 39 17 6 3 0 0 1 765

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 998 56 25 5 4 3 1 0 1.092 
Antropologi 97 5 1 0 0 0 0 0 103
Psykologi 231 1 0 0 0 0 0 0 232
Samfundsfag 29 13 2 0 0 0 0 0 44
Sociologi 96 18 3 2 0 0 0 0 119
Statskundskab 259 4 1 0 0 0 0 0 264
Økonomi 286 15 18 3 4 3 1 0 330

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Teologiske Fakultet 103 13 6 3 2 1 0 0 128
Teologi 103 13 6 3 2 1 0 0 128