Antal optagne i 2018

Københavns Universitet tilbyder 28. juli 2018 6.873 ansøgere en studieplads. Fordelingen på optagelsesområder, studieretninger og prioritet er vist nedenfor.

  1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Universitetet i alt 5.818 634 208 86 69 36 15 7 6.873
Samlet optag 5.818 634 208 86 69 36 15 7 6.873

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.066 84 41 16 26 8 4 1 1.246
Farmaci 159 30 22 7 14 5 4 1 242
Folkesundhedsvidenskab 64 3 0 2 1 0 0 0 70
Medicin 548 10 0 1 0 0 0 0 559
Odontologi 72 16 6 2 5 0 0 0 101
Sundhed og informatik 4 6 1 0 1 0 0 0 12
Tandplejer (professionsbachelor) 50 11 8 3 2 3 0 0 77
Veterinærmedicin 169 8 4 1 3 0 0 0 185

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.550 213 60 36 14 11 2 2 1.888
Biokemi 76 21 6 6 4 3 1 0 117
Biologi 158 25 6 3 4 3 0 1 200
Biologi-bioteknologi 46 9 6 1 2 2 0 0 66
Datalogi 201 30 5 5 0 1 0 1 243
Forsikringsmatematik 60 1 0 0 0 0 0 0 61
Fysiske fag 132 6 3 1 0 0 0 0 142
Fødevarer og ernæring 67 4 4 3 0 0 0 0 78
Geografi og Geoinformatik 82 3 4 2 0 1 0 0 92
Geologi-geoscience 50 7 0 0 0 0 0 0 57
Husdyrvidenskab 26 33 2 1 0 0 0 0 62
Idræt 114 11 3 2 1 0 0 0 131
Jordbrugsøkonomi 28 7 6 1 0 0 0 0 42
Kemi 49 7 2 1 0 0 0 0 59
Landsskabsarkitektur 52 9 3 2 0 0 0 0 66
Matematik 129 17 2 4 2 0 1 0 155
Matematik-økonomi 60 11 1 0 0 0 0 0 72
Molekylær biomedicin 64 1 1 0 0 0 0 0 66
Nanoscience 38 5 1 2 0 1 0 0 47
Naturressourcer 67 3 1 1 0 0 0 0 72
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 51 3 4 1 1 0 0 0 60

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Humanistiske Fakultet 1.389 208 72 28 16 12 9 3 1.737
Asienstudier (japanstudier) 26 1 0 0 0 0 0 0 27
Asienstudier (kinastudier) 20 4 3 1 0 0 0 0 28
Asienstudier (koreastudier) 22 0 1 0 0 0 0 0 23
Audiologopædi 33 2 1 1 1 0 0 0 38
Dansk 132 37 11 4 1 1 2 1 189
Engelsk 125 16 4 8 0 5 1 0 159
Eskimologi 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Europæisk etnologi 33 18 4 3 3 0 1 1 63
Film- og medievidenskab 73 6 1 0 0 0 0 0 80
Filosofi 46 12 3 0 1 0 0 0 62
Forhistorisk arkæologi 29 3 0 1 0 0 0 0 33
Fransk sprog og kultur 26 4 0 1 1 0 0 0 32
Græsk, klassisk 9 2 0 0 0 0 0 0 11
Historie 131 18 5 1 3 0 0 0 158
Indianske sprog og kulturer 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Informationsvidenskab og kulturformidling 63 17 10 3 3 1 2 1 100
Italiensk sprog og kultur 15 1 0 0 1 1 0 0 18
Klassisk arkæologi 17 2 0 0 0 0 0 0 19
Kommunikation og it 57 7 1 0 1 0 0 0 66
Kunsthistorie 46 7 3 0 0 0 0 0 56
Latin 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Lingvistik 28 1 2 0 0 1 2 0 34
Litteraturvidenskab 55 1 1 0 0 0 0 0 57
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 57 6 4 1 0 1 0 0 69
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
10 1 0 0 0 0 0 0 11
Moderne Indien og sydøstasienstudier 7 1 0 1 0 0 0 0 9
Musikvidenskab 54 0 0 1 0 1 0 0 56
Portugisiske og brasilianske studier 4 0 1 0 0 0 0 0 5
Pædagogik 46 13 6 0 1 0 0 0 66
Religionsvidenskab 46 13 5 1 0 1 1 0 67
Retorik 38 1 1 0 0 0 0 0 40
Spansk sprog og kultur 50 3 1 0 0 0 0 0 54
Teater- og performancestudier 28 1 0 0 0 0 0 0 29
Tysk sprog og kultur 23 4 0 0 0 0 0 0 27
Østeuropastudier  28 6 4 1 0 0 0 0 39

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Juridiske Fakultet 708 45 16 2 6 1 0 1 779
Jura 708 45 16 2 6 1 0 1 779

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 991 73 17 3 5 4 0 0 1.093
Antropologi 98 6 2 0 0 0 0 0 106
Psykologi 226 5 0 1 0 0 0 0 232
Samfundsfag 32 9 2 0 0 1 0 0 44
Sociologi 94 16 4 0 1 2 0 0 117
Statskundskab 249 13 2 0 0 0 0 0 264
Økonomi 292 24 7 2 4 1 0 0 330

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Teologiske Fakultet 114 11 2 1 2 0 0 0 130
Teologi 114 11 2 1 2 0 0 0 130