Opfylder du ikke adgangskravene?

Du har brug for at supplere, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på. Du kan supplere, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Kan du ikke supplere, er der to andre muligheder, du måske kan benytte dig af:

Suppleringskurser

Du kan tage suppleringskurser som hf-enkeltfag eller studenterkursus. Derudover kan du supplere på statslige Gymnasiale Suppleringskurser(GSK). Vi godkender desuden suppleringsskurser fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og handelsskolen Niels Brock. Københavns Universitet udbyder ikke selv suppleringskurser på gymnasialt niveau.

Du kan supplere i følgende tidsperioder:

  • Supplering afsluttet før 5. juli
  • Supplering afsluttet efter 5. juli 

Det er ikke muligt at supplere efter studiestart. Det betyder, at alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli, med mindre du angiver i din ansøgning, at du supplerer efter 5. juli.

Supplering efter 5. juli - Sommersupplering

Det er muligt at supplere efter 5. juli i maks 2 fag til samme uddannelse. I så fald skal du inden 5. juli markere det i din ansøgning på optagelse.dk. Når du har bestået kurset, skal du uploade prøvebeviset på Mit KU senest 1. september*. Hvis du overskrider tidsfristen, eller består du ikke kurset, bortfalder et evt. tilbud om studieplads.

*Ansøgere til medicin har særlige forhold pga. muligheden for vinterstart

Betinget optagelse

Hvis du sommersupplerer, kan du blive tilbudt betinget optagelse, som svar på din ansøgning. Det betyder, at din studieplads er betinget af, at du opfylder de specifikke adgangskrav senest 1. september.

Bemærk: Får du tilbudt betinget optagelse, bortfalder dine lavere uddannelsesprioriteter fra din ansøgning. Det betyder, at du ikke vil blive tilbudt en anden studieplads, hvis du ikke består dit suppleringskursus. Heller ikke selvom du opfylder de specifikke adgangskrav til andre uddannelser, som du har givet en lavere prioritet på din prioriteringsliste.