Internationale eksamener – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Internationale eksamener

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener

Du kan søge om optagelse på Københavns Universitet med en international gymnasial eksamen eller en adgangsgivende gymnasial eksamen fra udlandet.
Vi optager ansøgere i to kvoter - kvote 1 og kvote 2.

Du skal opfylde følgende krav:

-    En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)*
-    De specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)
-    Sprogkravet

*Kravet, om mindst 6,0 i gennemsnit gælder ikke alle uddannelser. Læs mere om karakterkravet 6,0.

Læs mere om kravene nedenfor.
Tjekliste: Se, hvilke dokumenter du skal vedlægge til din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12
Sagsbehandling og omregningen af eksamensresultater tager tid; derfor skal vi have din ansøgning allerede i marts måned. 

Svar på din ansøgning: 28. juli

Adgangsgivende eksamen

Har du en international eksamen, en gymnasial eksamen fra Norden eller et EU/EØS-land, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit karaktergennemsnit til den danske karakterskala. I så fald kan du søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Er din gymnasiale eksamen taget uden for Norden og EU/EØS-landene, kan du kun søge i kvote 2, da vi ikke kan omregne dit eksamensgennemsnit til den danske karakterskala. Er du i tvivl om, om du også kan søge i kvote 1, kan du finde din eksamen i Eksamenshåndbogen.

Vi omregner din eksamen efter de regler, som du finder i Eksamenshåndbogen, som er lavet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Her finder du også information om kvoter, fagniveauer og karakteromregning. 

Find guide og vejledning, der passer til den eksamen, du har:

Karakterkrav på 6,0

For at søge om optagelse på Københavns Universitet skal du opfylde karakterkravet på 6,0. Karakterkravet betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala.

Det betyder, at vi først omregner dit udenlandske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lig med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0.  Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering. 

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

I omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen kan du se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Sprogkravet

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau.
Se her, hvordan du opfylder sprogkravet.

Krav om yderligere fremmedsprog

På nogle af vores uddannelser er der krav om 'yderligere fremmedsprog’. Dvs. et sprog ud over Dansk A og Engelsk B. Hvis du har fået undervisning i dit modersmål på højt niveau (med undtagelse af dansk, engelsk, svensk og norsk), kan det som udgangspunkt erstatte kravet om ’yderligere fremmedsprog’.

Kun én ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

Du søger både kvote 1 og kvote 2, når du søger 15. marts, hvis din gymnasiale eksamen er adgangsgivende i begge kvoter. Bemærk de særlige regler for kvote 2, som du skal sætte dig grundigt ind i.

Husk at holde dig orienteret om vigtige datoer og tidsfrister for optagelsen. 
Se tjeklisten for ansøgninger her.