Sprogkrav – Københavns Universitet

Sprogkrav

Sprogkravene Dansk A og Engelsk B (eller Engelsk A), indgår som adgangskrav på alle vores uddannelser. Desuden er der uddannelser, hvor du skal opfylde kravet om yderligere et fremmedsprog. Få mere information om Engelsk A og Engelsk B.

Dansk A og danskkvalifikationer

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau.

Hvis du er blevet undervist i dit modersmål på højeste niveau, vil det normalt kunne erstatte kravet om Dansk A. Undervisning i modersmålet er karakteriseret ved at omfatte bl.a. litteratur, kultur, sproganalyse og medieanalyse.

Derudover skal du opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det betyder, at du skal beherske dansk (svensk eller norsk) på et niveau, hvor du kan følge med i akademisk undervisning på universitetet. Det gælder både skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du kan opfylde danskkvalifikationer ved at:

  • Bestå Studieprøven i Dansk
  • Bestå suppleringskursus i Dansk A
  • Dokumentere, at du kan dansk på et tilsvarende niveau (fx hvis du har læst dansk på universitetet i flere år)
  • Søge anerkendelse af tilsvarende fagniveau, hvis du fx er opvokset i et dansktalende hjem, og har aflagt folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Alle dine sprogkundskaber skal være dokumenteret med et prøvebevis, for at du kan blive optaget på en uddannelse.

Hvis du mangler at opfylde danskkvalifikationskravet, skal du supplere i enten Studieprøven i dansk eller Dansk A. Supplerer du i foråret, skal du uploade dokumentation for afsluttet supplering senest 5. juli kl. 12. For kurser du supplerer og først får dokumentation for efter 5. juli, skal du uploade senest 1. september kl. 12.

Hvis du vil søge anerkendelse eller dokumentere, at du kan dansk på et tilsvarende niveau, skal du bevise dine danskkundskaber med en aflagt prøve. Det kan være folkeskolens afgangsprøve i dansk eller aflagte eksamener på universitetet. Alternativt kan du søge om en IKV – individuel kompetencevurdering i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), og få et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale sprogskoler samt Studieskolen. Prøven består af 4 delelementer: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå dem alle med mindst karakteren 2.

Særlige krav:

  • Søger du optagelse på odontologi (tandlæge), tandplejerog medicin, skal Studieprøven være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens fire delelementer.
  • Optagelse på retorik kræver Danskprøve 3. Danskprøve 3 er en ikke-offentlig prøve på et niveau højere end Studieprøven og udbydes også af Studieskolen.
    VIGTIGT: "Danskprøve 3" er ikke det samme som "Prøven i Dansk 3". Sidstnævnte kan ikke bruges til optagelse på Københavns Universitet

Du kan læse mere om sprogkrav i UddannelsesGuiden.

Krav om yderligere fremmedsprog

På nogle af vores uddannelser er der krav om 'yderligere fremmedsprog’. Dvs. et sprog ud over Dansk A og Engelsk B. Hvis du har fået undervisning i dit modersmål på højt niveau (med undtagelse af dansk, engelsk, svensk og norsk), kan det som udgangspunkt erstatte kravet om ’yderligere fremmedsprog’.