Eksamen fra EU/EØS-lande – Københavns Universitet

Ansøgere med eksamen fra EU/EØS-lande

Som ansøger med en gymnasial eksamen fra et EU/EØS-land, søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen.  For at komme i betragtning, skal du opfylde disse krav:

*Bemærk kravet, om at du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen, gælder ikke alle uddannelser. Læs mere om karakterkravet her.

Se tjekliste til din ansøgning her.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Adgangsgivende eksamen

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Det kan fx være:

England GCE Advanced level-eksaminer (A-level) i kombination med GCSE-eksaminer
 
Internationale IGCE (A-level) i kombination med IGCE-eksamener
Cambridge Pre-U

BTEC / National Certificate/National Diploma

 Estland Keskkooli Loputunnistus / Gümnaasiumi Loputunnistus + Riigieksamenitunnistus
Frankrig  Baccalauréat général
 Italien Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore / Diploma di Maturitá
Letland Atestäts par vispārējo vidëjo izglïtïbu / Atestäts par vidëjo izglïtïbu
Litauen  Brandos Atestatas (Maturita-bevis) 
Polen Swiadectwo Dojrzalosci / Matura + Swiadectwo Ukonczenia
Rumænien Diploma de Bacalaureat
Spanien Título de Bachiller/Bachillerato (Baccalaureate)
Tyskland Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) / Zeugnis der Reife / Reifezeugnis

Du kan finde alle eksamener fra EU /EØS-landene i Eksamenshåndbogen og se, om din eksamen er adgangsgivende, og om du kan søge om optagelse i kvote 1 og kvote 2 eller kun i kvote 2.

I Eksamenshåndbogen kan du også se, hvad dit karaktergennemsnit svarer til på den danske skala.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Karakterkravet 6,0

Karakterkravet betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit udenlandske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Sprogkrav

Til toppenUndervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. Derudover skal du opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det betyder, at du skal beherske dansk på et akademisk niveau, hvor du kan følge med i undervisningen på universitetet.
Læs mere om sprogkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller/og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Se, om du allerede opfylder Engelsk B eller Engelsk A.

Supplering til rette fagniveau

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du supplere inden studiestart.
Du kan supplere både i Danmark eller i udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Lande i EU/EØS

Belgien, Bulgarien, Cypern (syd-ø), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ansøgninger fra Schweiz vurderes efter samme regler. Til toppen