Interview med antropologistuderende

Vi regner ikke ting ud, men får derimod kendskab til de mennesker vi studerer. Det fortæller 22-årige Anna Juhl Pedersen, der læser antropologi på tredje år.

Antropologi er en mentalitetsændring, hvor man får et nyt sæt briller at se verden med

I stedet for at gøre sig selv til ekspert på et område,

Anna Juhl Pedersen
Anna Juhl Pedersen

gør vi de mennesker, vi studerer, til eksperter, for at give os selv en viden, som er brugbar, fortæller Anna Juhl Pedersen.

Antropologi er et studie, hvor det sociale har stor betydning. Både fordi det er en vigtig del af studiemiljøet, men også fordi det sociale aspekt er forankret i antropologien. Blandt andet er gruppearbejde en stor del af indlæringsprocessen.

- Som antropologistuderende skal man være glad for at dele sin viden og indsigt i et fællesskab.
Fagligt set skal man nok ikke være den, der helst vil gøre alle ting alene.

- På studiet er der et fantastisk socialt studiemiljø, hvor gruppearbejde og social-faglige aktiviteter lærer en at bruge det, man har lært i undervisningen.

Mange har måske den opfattelse, at antropologien omhandler forskellige, fremmede kulturer, men faget er mindst lige så brugbart i en dansk kultur og hverdag.

Studiet skaber en undren hos de studerende og giver et behov for at stille spørgsmålstegn og få indsigt i dagligdagsting.

Jeg valgte antropologi, fordi hovedoverskriften er, at kultur er menneskets natur. Måden, mennesker er opdraget på kulturelt set, vil altid præge måden, de handler på.

Anna Juhl Pedersen

Hvorfor starter man med fisk til julefrokoster? Hvorfor har man faste pladser rundt om et bord? Hvorfor sætter man glassene på hovedet, når man ikke har brugt dem? Det er typen af spørgsmål, som Anna ikke kan undgå at tage med sig i private, sociale sammenhænge.

- Jeg valgte antropologi, fordi hovedoverskriften er, at kultur er menneskets natur. Måden, mennesker er opdraget på kulturelt set, vil altid præge måden, de handler på. Det er spændende at få kendskab til andre kulturer og lære at forstå, hvordan mennesker fungerer i forskellige sammenhænge.

- Antropologi er en mentalitetsændring, hvor ens holdninger og syn på omverdenen bliver ændret. Ens opfattelser bliver udfordret i begyndelsen, og man får at vide, at ens opfattelse af kultur er forkert. Herefter handler det så om at skulle sammenholde det med de ting, man lærer i løbet af studietiden.

På studiet lærer de studerende, at alt er relativt, og fagligheden bygges op af bl.a. metodiske discipliner, som skal ruste de studerende til at benytte antropologien i en jobsituation. Via et tværfagligt fag på Danmarks Designskole har Anna fundet ud af, at hendes faglige indsigt ikke er en selvfølge blandt andre fagdiscipliner, men at den er brugbar i et samarbejde.

- Spurgte du mig for to måneder siden, om jeg var rustet til at varetage et job, havde jeg sagt nej. Men faget på Designskolen gør det tydeligt for mig, at de metoder, vi lærer på studiet, også kan bruges i erhvervslivet i andre sammenhænge. Studiet giver mig en specifik viden, som jeg ikke kan få andre steder.

Jobmulighederne for antropologer er mange, men selv ønsker Anna at bruge sit fag inden for medieverdenen og formidling.