Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i antropologi. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linket længere nede på siden.

Undervisning

Du har undervisning på antropologi 12 timer om ugen.

Der er tre undervisningsformer: forelæsninger, holdundervisning og gruppebaserede forløb. De fleste kurser fungerer som et samspil mellem underviser og studerende.

Det er helt normalt at have mange spørgsmål og at synes, det er svært, når man begynder at læse antropologi. For at give dig ro og plads til at lære får du derfor først karakterer på 2. semester, hvor du har gået på studiet i næsten et år og kender mere til det hele.

Undervisningen veksler mellem store forelæsninger med ca. 100 studerende, projektarbejde i små grupper og holdundervisning med oplæg, diskussioner og øvelser. Ofte er der ikke mere end 30 studerende på et hold, og det giver god mulighed for at stille spørgsmål og for at lære dine medstuderende at kende. Ud over undervisning og gruppearbejde vil du også komme ud af universitetet og lave korte feltøvelser med interviews og deltagerobservation.

Bemærk: Nogle undervisningsgange og forelæsninger kan foregå på engelsk.

Opbygning

Bacheloruddannelsen sigter mod generelle kundskaber i antropologi. På 1. år lærer du om en række centrale antropologiske temaer som f.eks. kultur, magt, køn, slægtskab, politik, socialisering, miljø, økonomi, religion og antropologiske metoder. Temaerne er altid forankret i konkrete eksempler fra hele verden. Du vil også få nogle perspektiver på, hvordan antropologien kan bruges i dit fremtidige arbejdsliv, og hvordan antropologien bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer.

På 2. år får du igennem to semesterlange projektforløb mulighed for at prøve teorierne af i praksis. Først i et forløb hvor du lærer at bruge forskellige antropologiske metoder under en kortere feltøvelse. Derefter i et analytisk projektarbejde hvor du løser konkrete problemer. Desuden arbejder du med at formidle din antropologiske viden og fordyber dig i videnskabsteoretiske problemstillinger, samt perspektiver på at arbejde med antropologi i en globaliseret verden.

På 3. år sammensætter du selv dit studium af valgfrie antropologiske kurser og et halvt års tilvalgsfag eller praktik, der kan tages i Danmark eller udlandet. Bacheloruddannelsen afsluttes med en bacheloropgave.

Uddannelsens forløb er bygget op på følgende måde:

1. år

1. semester 2. semester

Antropologiske perspektiver I
(15 ECTS)

Antropologiske perspektiver II
(15 ECTS)

Antropologi som profession
(7,5 ECTS)
Faghistorie
(15 ECTS)
Antropologi som samfundsvidenskab
(7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Antropologisk metode
(22,5 ECTS)
Anvendt antropologi
(15 ECTS)
Danmark i antropologisk perspektiv
7,5 ECTS)
Videnskabsteori
(7,5 ECTS)
The Anthropology of Global (Dis)Connections
(7,5 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester
Valgfag eller projektorienteret forløb (30 ECTS) Bacheloressay (15 ECTS)

Valgfag
(15 ECTS)

Læs mere om de enkelte fagelementer/moduler her.

Uddannelsen har tre centrale aspekter:

Regional etnografi, hvor du lærer om forskellige samfund rundt om i verden.

Antropologisk teori, hvor du lærer om og arbejder med analytiske perspektiver til at forstå kulturelle og sociale processer.

Antropologisk metode, hvor du lærer at indsamle viden og materiale igennem kvalitative metoder, især deltagerobservation og interview.

Hvordan bliver din hverdag på studiet?

Antropologi er kendt for feltarbejdet, hvor du interviewer og observerer den kultur og de mennesker, du undersøger. Det vil du også komme til på 3. semester. Men før det sker, skal du mestre din videnskabelige værktøjskasse, så du kommer til at bruge meget tid på at læse om teorier og metoder og at reflektere over tekster. Derfor er det vigtigt, at du synes, det lyder spændende at læse grundige analyser på både dansk og engelsk. Sådan bliver du parat til at lave dine egne undersøgelser.

En stor del af studielivet på antropologi består i at læse tekster og reflektere over dem. Din dagligdag på studiet vil bestå af forberedelse til undervisningen ved at læse kursuslitteraturen, møder med din læsegruppe og deltagelse i undervisningen. Du kan arbejde derhjemme, på biblioteker eller på fakultetets læsesale.

Der er flere muligheder for at rejse ud i verden på et studieophold, og på det tredje studieår indgår der, ud over bachelorprojektet, tilvalgsfag eller et praktikophold, som både kan tages i udlandet eller i Danmark. Læs mere om mulighederne for udlandsophold.

Studielivet på Institut for Antropologi er ret socialt, fordi vi er et relativt lille fag. Du lærer sikkert navnene på alle på din årgang og måske endda på årgangen over dig.