Kvote 2-vurdering 2021

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)på Københavns Universitet.

På Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) modtog vi 45 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser. 11 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 24 eller højere. Se resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Det skriftlige interview bestod af tre spørgsmål. I vurderingen af din interviewbesvarelse indgik kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation, kendskab til uddannelsen og formidlingsevne.

I spørgsmål 1 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne viste forståelse for, at uddannelsen indeholder tre forskellige linjer (assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi), som har faglige overlap, men også er fagligt forskellige.

Særligt for nærorientalsk arkæologi var det vigtigt, at ansøgerne havde overvejet, hvilke studiestrategier det er relevante at bruge på uddannelsen.  

I spørgsmål 2 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne havde kendskab til uddannelsens opbygning og kendte fagindholdet på netop den linje, de søger ind på.

Særligt for ægyptologi var det vigtigt, at ansøgeren havde gjort sig overvejelser over linjens sproglige fagelementer.

I spørgsmål 3 udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at ansøgerne til assyriologi kunne lave en korrekt grammatisk analyse.
  • at ansøgerne til nærorientalsk arkæologi kunne lave en velargumenteret tekstanalyse.
  • at ansøgerne til ægyptologi kunne identificere en skelsættende historisk begivenhed og argumentere for dens betydning.

Inden for kriteriet formidlingsevne udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at de var skrevet i korrekt og flydende sprog.

  • at ansøgerne viste evne til at bygge en argumentation korrekt op og trække relevante pointer frem.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.