Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)

Hvad er assyriologi?

Det er studiet af de tidligste skrifter i Mesopotamien og Vestasien (uden Ægypten), som blev ridset ind i våde lertavler med kileskrift - en slags kileformede tegn, heraf navnet.

Den første skrift stammer fra ca. 3500 B.C. i Sumer (i dag det sydlige marsk-Iraq), hvor man grundlagde store byer og anvendte kunstvanding. Lertavlerne og indskrifter på fx statuer og bygninger danner baggrund for studier af dagligdagen og historiske begivenheder i Mesopotamien, Babylonien, Assyrien og Hittiterriget. Det er altså et sprogfag, med hovedvægten på at lære akkadisk som er en fælles betegnelse for oldtidsdialekter.

Hvilke forudsætninger skal jeg have?

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk er en klar fordel, da litteraturmængden er omfattende og typisk på engelsk, tysk eller fransk. Læs mere om adgangskrav.

Hvordan kan jeg forberede mig på mit studium?

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Men hvis du kender lidt til Mellemøstens tidligste historie (Mesopotamien, Assyrien, Hittiterriget) har du et lille forspring.

Hvad kan jeg, når jeg er færdig?

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at læse et stort pensum, systematisere din viden og videreformidle det. Hvis du har tilvalg i arkæologisk teknik og metode, kan du komme til at deltage i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten og du lærer meget om mellemøstlige forhold via rejser og studieture til områderne. Læs mere om jobmuligheder.

Hvor meget tid skal jeg bruge på min uddannelse?

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I starten er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at få nogle gode studievaner fra starten.

Hvor ofte er der undervisning?

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Der er ikke mødepligt, men jo mere undervisning du deltager i, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles.

Kan man komme ud og rejse?

Ja, men du må forberede dig på selv at gøre en stor del af arbejdet for at komme ud. Du vil muligvis finde det nødvendigt at tage til andre universiteter i Europa eller andre steder for at indsamle materiale til opgaver eller specialet. Læs mere om udlandsophold.

Hvordan er studiemiljøet?

Af et institut med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til instituttet: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent overfor nye idéer, og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Ca. hvert andet år arrangeres der studietur for de moderne fag. Oldtidsstudierne har fast studietur på 4 dage til museerne i Berlin. Læs mere om studiemiljøet på uddannelsen.

Hvilke undervisere får jeg?

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, hjælpelæreren 'samler op' på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester). På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

Hvor kan jeg læse henne?

Vi har et bibliotek, hvortil der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis man ikke vil proviantere i kantinen.

Hvad skal jeg læse?

Der er et forslag til fast pensum til eksamen, der normalt følges på grunduddannelsen. Du skal regne med at anskaffe dig en engelsk og tysk ordbog samt en grundbog i grammatik. De fleste bøger, der skal bruges på 1. år, kan købes i Humaniorabogladen. Underviseren kan også vælge at lave et kompendium, og på biblioteket findes en række bøger, håndbøger og tidsskrifter. Alle til fri afbenyttelse, men aldrig til hjemlån. Studiet er beregnet til at skulle tage 37 timer (fuld tid) med læsning, forberedelse og undervisningsdeltagelse.