Undervisning og opbygning

På Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) læser du sammen med de studerende på mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) og mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) det første halve år. Undervisningen foregår enten i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende eller som forelæsninger, som på nogle kurser kombineres med øvelsestimer.

På uddannelsen har du mulighed for at tage på ekskursion og studieophold i udlandet.  Læs om mulighederne for udlandsophold.

Forberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet består i at finde kilder og indsamle materiale, læse, oversætte, reflektere over og analysere stoffet. Du lærer at fortolke og rekonstruere oldtidskulturer ved at studere gamle assyriske tekster. Det meste af din dagligdag går med at forberede dig på undervisningen. Du kan arbejde derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe. 

Der er tilknyttet tre foreninger til Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier: Dansk Ægyptologisk Selskab, Centralasiatisk Selskab og Orientalsk Forum, som hvert år afholder arrangementer, der har til formål at formidle kendskabet til Den nære Orients historie, samfund og sprog. Der bliver regelmæssigt afholdt gæsteforelæsninger, hvor  internationalt kendte forskere præsenterer deres arbejde. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier huser også en omfattende og berømt papyrussamling og en unik arkivdatabase til forskning i assyriske købmandsarkiver.

Litteratur og undervisningssprog

Der anvendes udelukkende fremmedsproget litteratur, og derfor er det en forudsætning, at du er fortrolig med engelsk, tysk og helst også fransk og er indstillet på at deltage i engelsksprogede kurser og seminarer under studieforløbet.

Eksamensformer

Eksamensformerne varierer alt efter hvilket fag, du følger og omfatter både mundtlige prøver såvel som skriftlige opgaver. Du kan læse mere om de eksamensformer, der knytter sig til de enkelte fag i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier (et årsværk) svarer til 60 point. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (15 ECTS)

Akkadisk 1 (15 ECTS)
Introduktion til Ægyptens oldtidskultur (15 ECTS) Samfund A (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Mesopotamisk sprog og skrift: akkadisk 2 og sumerisk 1 (15 ECTS)

Mesopotamiske sprog og skrift: akkadisk 3 og sumerisk 2 (15 ECTS)

Samfund B (15 ECTS)

 

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)