Udlandsophold

På studiet har du rig mulighed for at komme tæt på de gamle arkiver og tekster gennem ekskursioner til museer og samlinger i Danmark og i udlandet. For at komme endnu tættere på oldtiden er der en årlig feltskole i Jordan, du kan vælge at tage med på. Turen til Jordan har særligt fokus på arkæologiske artefakter, men det kan også have interesse for dig, der læser assyriologi.  

De to års ekstra studier du får, hvis du vælger at læse videre på kandidatuddannelsen, giver dig også mulighed for at indbygge et praktikophold, hvor du kan komme ud og afprøve dine allerede opnåede kompetencer. Det giver dig større indblik i, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, ligesom praktikopholdet styrker dit kendskab til arbejdsmarkedet og opbygning af netværk.