Faglig profil og job - Bachelor i audiologopædi – Københavns Universitet

Audiologopædi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Uddannelsen som høre-, tale- og læsepædagog (audiologopæd) blev oprettet på Københavns Universitet i 1982. Audiologopædi beskæftiger sig med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med læse-, stave-, skrive-, høre, tale- og stemmevanskeligheder.

Læs om forskning i audiologopædi.

Jobmuligheder 

De fleste færdiguddannede bachelorer i audiologpædi vælger at forsætte på kandidatuddannelsen, men allerede under uddannelsen har mange studierelevante job fx som vikarer på et sprogcenter eller som studentermedhjælper ved et forskningsprojekt på uddannelsen.

Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder. Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller centre for voksenuddannelsen. Du kan også få job ved universiteter eller seminarier, hvor både pædagog- og lærerseminarier bruger audiologopæder til undervisning i børns taleudvikling. Det er også muligt at komme til at arbejde med forskellige vidensfunktioner, fx i Socialstyrelsen eller ved Center for Hjerneskade, ligesom uddannelsen giver mulighed for at arbejde på audiologisk og foniatrisk afdeling eller på traumecentre på hospitaler. Nogle audiologopæder arbejder herudover også ved private firmaer i høreapparatsbranchen.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra audiologopædi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

  • Greve Kommune
  • Hovedstadens Ordblindeskole
  • Gentofte Hospital
  • VUC Vestegnen
  • Aalborg for Døve
  • GN Resound
  • Center for Hjerneskade