Spørgsmål og svar om studiet - audiologopædi


Hvad betyder audiologopædi?

Læren om tale- og hørehandicap samt afhjælpning heraf. 'Audio' kommer af latin (audire = høre) og betyder vedrørende hørelsen. 'Logo' kommer af græsk (logos = ord, tanke, fornuft) og betyder ord-, tale-. 

Hvor meget undervisning har man?

Som audiologopædistuderende har du 3 eller 6 timers undervisning om dagen i løbet af et semester.  Studiet er imidlertid et fuldtidsstudium. Resten af ens studiearbejde foregår hjemme foran bøgerne, i læsegrupper, i praktikken og i eksamensperioderne, hvor man læser ca. 7 timer om dagen i 3 uger.

Hvor mange timer om ugen kan man arbejde ved siden af studier?

De fleste kan overskue 10-15 timers arbejde om ugen, mens de læser. I ferieperioderne kan man så arbejde lidt mere, helt op til fuldtid.

Hvor mange penge bruger man på litteratur?

Hvert semester (et universitetsår er opdelt i to semestre) bruger en audiologopædistuderende mellem 500 og 1000 kroner på bøger. Ud over det bruger man 300-500 kroner på kopier.

Kan man tage ét eller flere semestre i udlandet?

Hvis man gerne vil tilbringe en del af studietiden i udlandet, anbefaler vi, at man gør det i sit tilvalgsår eller som supplement til en af de anvendte discipliner. Som regel er det audiologien der tages i udlandet, da det ikke er så sprogspecifikt som læsningen og logopædien.

Hvor meget kan man tjene som færdig Audiologopæd?

Lønnen er forskellig alt efter, om man arbejder under det offentlige eller det private. Lønnen er højest i den private sektor, hvor startlønnen ligger på mellem 20.000 og 30.000 månedligt. Er man ansat offentligt, ligger startlønnen ofte lidt lavere, mellem 18.000 og 25.000 månedligt.