Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på audiologopædi

I begyndelsen af studiet er selve arbejdsformen mere skolepræget end ved de fleste universitetsstudier med holdundervisning og øvelsestimer for hele årgangen, som tæller cirka 35 studerende. Senere på studiet øges kravene til selvstændighed. I nogle fag indgår der specialpædagogisk praktik udover den skemalagte undervisning. Du har også kurser af mere naturvidenskabelig karakter, fx anatomi og fysiologi, hvor en del af undervisningen foregår i et laboratorie, hvor der blandt kan udføres høretest. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Undervisningen er så vidt muligt samlet på hele (og halve) arbejdsdage hver med seks eller tre timers undervisning. Du har 12 timers undervisning om ugen. Ud over selve undervisningen skal du forvente at bruge de resterende timer op til en fuld arbejdsuge til forberedelse, materialesøgning og opgaveskrivning. Når du starter på uddannelsen, får du en studiegruppe, som du kan forberede dig, lave øvelser og diskutere teksterne med både til den daglige undervisning og op til eksamen. 

infografikLitteratur og undervisningssprog

Meget af faglitteraturen er skrevet på engelsk, og det er derfor vigtigt, at du har godt kendskab til dette sprog.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier (et årsværk) svarer til 60 point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

Bacheloruddannelsen i audiologopædi er normeret til tre årsværk. Du begynder med forudsætningsfagene sprogvidenskab, psykologi og psykolingvistik, der giver dig grundlæggende indsigt i sprog og i opfattelse og frembringelse af sprog. Desuden lærer du om de anatomiske, neurologiske og fysiologiske forudsætninger, fordi sproglige vanskeligheder selvfølgelig også kan have årsager her. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

På dit bachelortilvalg på 3. år, har du mulighed for at vælge kurser, der giver adgang til at arbejde som logopæd (talepædagog). Du kan også vælge kurser uden for det audiologopædiske område. Bachelorprojektet kan både ligge på 5. og 6. semester, så der er flere muligheder også for evt. udlandsophold. 

1. år 1. semester 2. semester

Sprogvidenskab 1 (15 ECTS)

Sprogvidenskab 2 og sproglig udvikling 
  • Sprogvidenskab 2 (7,5 ECTS)
  • Den tidlige sproglige udvikling (7,5 ECTS)
Den psykologiske og biologiske basis for kommunikation 1
  • Sprog og psykologi 1 (7,5 ECTS)
  • Anatomi og fysiologi 1 (7,5 ECTS)
Den psykologiske og biologiske basis for kommunikation 2
  • Sprog og psykologi 2 (7,5 ECTS)
  • Anatomi og fysiologi 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Talens akustik, kommunikationshandicap og specialpædagogik
  • Talens akustik (7,5 ECTS)
  • Kommunikationshandicap og specialpædagogik (7,5 ECTS)
Sprogvanskeligheder og statistik
  • Sprogvanskeligheder (22,5 ECTS)
  • Statistik og videnskabsteori (7,5 ECTS)
Modul 6: Stemme, stemmelidelser og stammen (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Bachelorprojekt 
eller

Bachelortilvalg

Bachelorprojekt 
eller

Bachelortilvalg

Bachelortilvalg Bachelortilvalg