Undervisning og opbygning

Undervisningen på audiologopædi

I begyndelsen af studiet er selve arbejdsformen mere skolepræget end ved de fleste universitetsstudier med holdundervisning og øvelsestimer for hele årgangen, som tæller cirka 35 studerende. Senere på studiet øges kravene til selvstændighed. I nogle fag indgår der specialpædagogisk praktik udover den skemalagte undervisning. Du har også kurser af mere naturvidenskabelig karakter, fx anatomi og fysiologi, hvor en del af undervisningen foregår i et laboratorie, hvor der blandt kan udføres høretest. 

Forberedelse og studieformer

Undervisningen er så vidt muligt samlet på hele (og halve) arbejdsdage hver med seks eller tre timers undervisning. Du har 12 timers undervisning om ugen. Ud over selve undervisningen skal du forvente at bruge de resterende timer op til en fuld arbejdsuge til forberedelse, materialesøgning og opgaveskrivning. Når du starter på uddannelsen, får du en studiegruppe, som du kan forberede dig, lave øvelser og diskutere teksterne med både til den daglige undervisning og op til eksamen. 

Litteratur og undervisningssprog

Meget af faglitteraturen er skrevet på engelsk, og det er derfor vigtigt, at du har godt kendskab til dette sprog.

Opbygning

Bacheloruddannelsen i audiologopædi er normeret til tre årsværk. Du begynder med forudsætningsfagene sprogvidenskab, anatomi og psykologi og kommunikationsvanskeligheder. Fra 2. år drejer uddannelsen sig om de logopædiske anvendelsesfag, først om stemme- og udtalevanskeligheder, senere om børns sproglige vanskeligheder og sprogvanskeligheder efter hjerneskade. På 3. år begynder du på audiologi (hørelse og hørevanskeligheder) og læsning og læsevanskeligheder.  Det er ikke muligt at tage tilvalgskurser på bacheloruddannelsen i audiologopædi. 

1. år 1. semester 2. semester

Sprogvidenskab i audiologopædi (15 ECTS)

Fonetik, semantik og sprogtilegnelse (15 ECTS)
Kommunikationens anatomi og fysiologi (15 ECTS) Psykologi, kommunikation og stammen (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Stemmelidelser og akustik (15 ECTS) Psykolingvistik og statistik (15 ECTS)
Dysartri og fonologiske vanskeligheder (15 ECTS) Afasi (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Sprogforstyrrelser hos børn (15 ECTS)

Læsning 1 (15 ECTS)

Audiologi 1 (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)