Vurdering i kvote 2 på biokemi

Når du søger om optagelse i kvote 2 på biokemi, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interview


Kvote 2 vurdering på biokemi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: