Faglig profil og job

Faglig profil

At læse biokemi er i høj grad en uddannelse, hvor de to fagområder biologi og kemi kombineres på en spændende og relevant måde.

Med kemien centralt, bliver du undervist i stofskiftets reaktioner og lærer om, hvordan kroppen kan udnytte den energi, som findes i forskellige molekyler.

I cellebiologi skal du se på udvikling af celler, og hvorfor de reagerer så forskelligt. I molekylærbiologi lærer du om, hvordan forskellige gener udtrykkes og hvilke kontrolmekanismer, der afgør, hvornår de udtrykkes – samt hvordan generne går i arv til næste generation.

I proteinkemi lærer du om, hvordan enzymer ser ud, og hvordan de og andre proteiner virker i mindste detalje, samt hvorledes de kan anvendes bioteknologisk og biomedicinsk. I bioinformatik lærer du at se de forskellige molekyler i større sammenhænge.

Biokemien grænser op til mange fagområder. Det betyder, at du har mulighed for at specialisere dig inden for det område, som du synes er mest spændende.

Gennem en uddannelse i biokemi får du en række kompetencer:

  • Du lærer at arbejde med levende organismer (bakterier, archaea, gær, cellekulturer, planter).
  • Du lærer at definere, afgrænse, formulere og analysere en biokemisk/biologisk problemstilling.
  • Du lærer selvstændigt at planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter og tolke deres pålidelighed.
  • Du lærer at fortolke forsøgsresultater og sætte dem i en større sammenhæng.
  • Du lærer at formulere dig klart med den korrekte faglige terminologi og opnår et betydeligt overblik over dit forskningsfelt.

Jobmuligheder  

Som kandidat i biokemi kan du få job i bl.a. bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien. En del bliver ansat i offentlige forskningsinstitutioner. Mange kandidater forsætter i en forskeruddannelsesstilling (Ph.d.) enten i Danmark eller i udlandet. Andre ansættes inden for kvalitetssikring og produktion. De kan også få arbejde på forskningsinstitutioner i udlandet. Endelig finder en del arbejde inden for statens administration, fx i Miljøministeriet og Levnedsmiddelstyrelsen.