Interview med Camilla Benedicte Madsen, studerende

Alt levende er opbygget af kemiske forbindelser. Biokemien er kort sagt læren om disse forbindelser, og de processer og reaktioner der gør, at de i bestemte sammenblandinger og under bestemte forhold bliver til det, vi kalder liv. 

Til foråret skal jeg skrive mit Bachelorprojekt som afslutning på mit 3. studieår. Jeg har altid interesseret mig meget for kræftforskning og vil derfor også gerne skrive mit bachelorprojekt inden for dette område. Efter den første samtale med min vejleder kom jeg ud med en helt ny og mere spændende vinkel på mit interesseområde. Et godt eksempel på at du ved, hvor du starter, men du ved sjældent, hvor du ender. Og det er det, der gør det spændende. 

Der er dog én fællesnævner for alt indenfor biokemien. Den bygger på en basisforståelse af kemi, som så bruges til at undersøge alle mulige forhold i, eller i forbindelse med, levende organismer.

Eksempler på biokemikerens arbejde kan være forskning i nye vacciner mod tropesygdomme, strukturbestemmelse af ukendte proteiner eller udvikling af nye miljøvenlige sprøjtemidler i landbruget. 

Udviklingen går meget hurtigt. Ting der er opdaget for bare 5 år siden er som oftest forældede. Det er selvfølgelig en udfordring at holde sig "up to date" med hvad der sker, men det er også med til at det ikke bliver kendeligt. Du ved aldrig hvad der venter om det næste hjørne.

Det medfører, at der ingen "facitliste", eller endegyldigt svar på mange af de ting, der bliver taget op i vores undervisning, er, og det gør, at man som studerede føler, at man er helt fremme i forreste række. Hvilket man også er.

Nu handler studiet ikke kun om faglighed, der er også et godt socialt miljø på studiet, der er både revy, fodboldhold og studieblad samt faglige og sociale organisationer, der alle er med til at skabe sammenhold på studiet. 

En anden ting der også er vigtig, er læsegrupper. Der kommer tidspunkter i løbet af et studie, lige meget hvad man læser, hvor det er godt at have nogen at støtte sig til. 

Husk at det er lysten, der driver værket, og hvis man er interesseret og har viljen kan man komme rigtigt lang.