Karrieremuligheder

Når du læser på bacheloruddannelsen i biokemi, får du en grundig viden om levende organismers opbygning og funktion, og de reaktioner der sker inde i cellerne på det molekylære plan. Det betyder, at du ud over teoretisk viden blandt andet lærer:

  • at arbejde eksperimentelt i laboratoriet både biokemisk og med levende organismer.
  • at fortolke egne resultater og sætte dem i relation til andres.
  • at formulere og analysere biokemiske problemstillinger.

Biokemi er en uddannelse, hvor du kombinerer de to fagområder biologi og kemi. I løbet af de første to år vil du lære en del kemi (almen og uorganisk kemi, organisk kemi og fysisk kemi).

Den kemiske viden du opnår danner grundlag for biokemien, hvor du lærer om makromolekyler (DNA, RNA, kulhydrater og proteiner), stofskiftet (fx glykolysen, citronsyrecyklus, nitrogenstofskiftet), samt enzymologi. Samtidig lærer du i celle- og molekylærbiologi, hvordan celler kommunikerer, deler sig, og reparerer fejl i arvematerialet.

Du kan også specialisere dig i bioinformatik, hvor du arbejder med biologiske data og lærer at lave simple programmer til at udtrække og analysere relevante data fra store databaser.

Som bachelor i biokemi har du fået en række kompetencer:

  • Du kan arbejde med levende organismer (bakterier, archaea, gær, cellekulturer, planter).
  • Du kan definere, afgrænse, formulere og analysere en biokemisk/biologisk problemstilling.
  • Du kan selvstændigt planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter og tolke, hvor pålidelige de er.
  • Du kan fortolke forsøgsresultater og sætte dem i en større sammenhæng.
  • Du kan formulere dig klart med den rigtige faglige terminologi – og du har fået et godt overblik over dit forskningsfelt.

Læs mere om uddannelsens opbygning her >>

 

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på den to-årige kandidatuddannelse i biokemi (uddannelsen er engelsksproget). Her kan du specialisere dig indenfor fire retninger: Molekylær cellebiologi og immunologi, molekylær genetik, molekylær mikrobiologi, eller proteinkemi.

Bacheloruddannelsen giver også adgang til en række andre engelsksprogede kandidatuddannelser:

Du kan også læse videre på andre universiteter:

 

Som kandidat i biokemi kan du få job i bl.a. bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

En del bliver ansat i offentlige forskningsinstitutioner. Mange kandidater forsætter i en forskeruddannelsesstilling (ph.d.) enten i Danmark eller i udlandet. Andre ansættes inden for kvalitetssikring og produktion.

Du kan også få arbejde på forskningsinstitutioner i udlandet. Endelig finder en del arbejde inden for statens administration, fx i Miljøministeriet og Fødevarestyrelsen.

 

Ja! Uddannelsen er opbygget med et stærkt fokus på at lære dig at mestre eksperimentelt arbejde og arbejde med forskningsrelaterede problemstillinger.

Hvis du læser videre på en kandidatuddannelse i biokemi, vil du komme til at lave et forskningsprojekt på et års varighed. Næsten halvdelen af de færdiguddannede kandidater i biokemi fortsætter med at tage en ph.d. enten på Københavns Universitet eller et andet sted i verden.