Studiestart på biokemi

Hvis du vælger at søge optagelse på biokemi og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Studieforberedende brush-up kursus 20. -22. august.

Som ny studerende på biokemi får du tilbudt et brush-up kursus, hvor du kan få genopfrisket dine evner i matematik og kemi.

Undervisningen foregår 20. -22. august; alle dage fra kl. 10:00-15:00.

Dagene forløber efter et fast program. Om formiddagen vil der blive undervist i matematik, og om eftermiddagen er der undervisning i kemi ud fra et biokemisk perspektiv.

Brush-up kurset er gratis, og du skal kun medbringe papir og blyant. Det er frivilligt at deltage, men du skal ansøge om optagelse, da der er et begrænset antal pladser på kurset.

Du tilmelder dig Brush-up kurset på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Dine første dage på uddannelsen 26. august -1. september

De første dage på uddannelsen kalder vi for campusdagene. De ligger i uge 35 26. august -1. september.

I campusdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Campusdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under campusdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du tilmelder dig campusdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Hyttetur 28. august - 1. september

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig hytteturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter i uge 36

Du starter med kurserne Grundlæggende biovidenskab og Organisk kemi i naturvidenskab. Læs mere om kurserne på uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.