Undervisning og opbygning

Som bachelorstuderende i biokemi er der i store træk tre måder, som du vil blive undervist på:

  • Forelæsninger i auditorier, hvor én underviser gennemgår nyt stof. Der er i høj grad tale om envejskommunikation, fordi der ofte er 100-200 studerende i auditoriet.
  • Eksaminatorier eller regneøvelser bruges til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Laboratorieøvelser eller feltkurser er en undervisningsform, der åbner mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Opbygning

Du kommer til at arbejde meget i laboratoriet og med at arbejde teoretisk med biokemisk grundviden. Du stifter hurtigt bekendtskab med aktuelle forskningsområder og tilhørende analyser, og uddannelsen anvender fagspecifikke it-værktøjer.

Hvis du vælger biokemi, vælger du et fagområde, hvor udviklingen går meget hurtigt. Det er en udfordring at være ajour med, hvad der sker hele tiden, og som konsekvens forandrer studiet sig i takt med fagets udvikling. Det betyder, at du aldrig kommer til at kede dig.

I slutningen af første studieår skal du vælge en specialisering, hvor du enten følger den generelle profil i biologi eller specialiseringen i bioinformatik. Du kan læse om specialiseringerne herunder:

Specialiseringer på biokemi