Undervisning og opbygning

Som bachelorstuderende i biokemi er der i store træk tre måder, som du vil blive undervist på:

  • Forelæsninger i auditorier, hvor én underviser gennemgår nyt stof. Der er i høj grad tale om envejskommunikation, fordi der ofte er 100-200 studerende i auditoriet.
  • Eksaminatorier eller regneøvelser der bruges til gennemgang af stof, regneøvelser eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra din ungdomsuddannelse med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Laboratorieøvelser eller feltkurser er en undervisningsform, der åbner mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Opbygning

Du kommer til at arbejde meget i laboratoriet og at arbejde teoretisk med biokemisk grundviden. Du stifter hurtigt bekendtskab med aktuelle forskningsområder og tilhørende analyser, og du lærer at bruge fagspecifikke IT-værktøjer.

Hvis du vælger biokemi, vælger du et fagområde, hvor udviklingen går meget hurtigt. Det er en udfordring at være ajour med, hvad der sker hele tiden, og som konsekvens forandrer studiet sig i takt med fagets udvikling. Det betyder, at du aldrig kommer til at kede dig.

I slutningen af første studieår skal du vælge en specialisering, hvor du enten følger den generelle profil i biologi eller specialiseringen i bioinformatik. Du kan læse om specialiseringerne herunder:

Specialiseringer på biokemi

 

Den generelle profil i biokemi dækker alle hovedområder af biokemi og giver dig god mulighed for at finde ud af, hvad du interesserer dig særligt for. Du bliver forberedt til at specialisere dig inden for stort set alle emner på kandidatuddannelsens fire retninger: Molekylær cellebiologi og immunologi, molekylær genetik, molekylær mikrobiologi eller proteinkemi. 

På tredje år af uddannelsen kan du følge op til to valgfrie kurser samt to begrænset valgfrie kurser, hvor du kan vælge bredt inden for biokemi. Du kan også bruge valgfriheden på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Nedenfor kan du se, hvordan dit samlede studieforløb ser ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder:

 

 

Specialiseringen i bioinformatik er for dig, der ønsker at opnå en højere grad af IT-kompetencer inden for programmering, databehandling og bioinformatik. Og så er specialiseringen det perfekte valg, hvis du vil fortsætte på kandidatuddannelsen i bioinformatik.

På tredje år af uddannelsen kan du følge op til to valgfrie kurser samt to begrænset valgfrie kurser, der ligger inden for emner, som er relevante for bioinformatik. Du kan også bruge valgfriheden på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Nedenfor kan du se, hvordan dit samlede studieforløb ser ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder: