Undervisning og opbygning - Bachelor i biologi-bioteknologi – Københavns Universitet

Biologi-bioteknologi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratoriearbejde. Så du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af laboratorieøvelser og projekter.

Du kommer til at beskæftige dig med udfordringer, der er relevante for hele samfundet og for industrien. Uddannelsen har derfor tæt kontakt til erhvervslivet, og der er et godt samarbejde mellem studerende og den bioteknologiske industri. Det betyder, at du vil have muligheder for samarbejde med virksomheder og organisationer i løbet af uddannelsen, fx i form af et virksomhedsprojekt. Der vil undervejs også være indlæg fra industrien for at understrege, hvad den faglige viden, du tilegner dig, kan bruges til i den bioteknologiske industri.

Endelig har du også mulighed for at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Det første halvandet år følger du obligatoriske fag, som giver dig en grundviden inden for biologi, kemi og bioteknologi. Du får også indsigt i de etiske spørgsmål, som bioteknologiens mange muligheder rejser. Og du vil være meget i laboratoriet og arbejde med eksperimentelle øvelser.

Valgfrie kurser og bachelorprojekt

Uddannelsen indeholder begrænset valgfrie og valgfrie kurser, hvor du selv har indflydelse på sammensætningen af din uddannelse. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, eller på at lave et virksomhedsprojekt. Du kan også læse i udlandet. Her kan du tage kurser, der relaterer til dit fagområde – eller måske lave et eksperimentelt projekt.

Alt efter dine interesser kan du gå i dybden med, hvordan vi kan bruge bioteknologi til udvikling af bioenergi. Du kan også beskæftige dig med at udvikle bioaktive stoffer og biomedicin, som bruges i kampen mod fedme, diabetes og kræft hos mennesker og dyr.

Eller du kan se på, hvordan vi nemt og billigt kan opspore problematiske fremmedstoffer i miljøet ved hjælp af biosensorer, som bliver selvlysende, hvis de kommer i kontakt med tungmetaller. Du kan også arbejde med genteknologi i fødevarer. Eller du kan undersøge fødevarers effekt på immunforsvaret, kombineret med fx nye lægemidler.

Inden du afslutter din bacheloruddannelse, skal du lave et bachelorprojekt, hvor du skal analysere en biologisk eller bioteknologisk problemstilling.

Læs mere om obligatoriske kurser, temaprojekt, valgfrie kurser og bachelorprojektet.

Uddannelsen i biologi-bioteknologi er opbygget således:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Matematik og databehandling Almen kemi for biovidenskab Organisk kemi for biovidenskab Molekylær genetik
Introduktion til bioteknologi Cellebiologi Mikrobiologi
2. år Biofysik Grundlæggende plantebiologi Thematic Course: Experimental Molecular Biology I * Thematic Course: Experimental Molecular Biology II *
Biokemi 1 Basal fysiologi
3. år Fagets videnskabsteori - biologi-bioteknologi ** Bachelorprojekt

* Kurset udbydes først i studieåret 2018/19
** Kurset udbydes først i studieåret 2019/20

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.