Karrieremuligheder

Se jobmuligheder og eksempler på karriereveje som færdiguddannet biolog fra Københavns Universitet.

Når du læser på bacheloruddannelsen i biologi får du grundlæggende viden om den moderne biologis vigtigste fagområder og metoder. Du får også indsigt i, hvordan vi bruger biologien i praksis, både i erhvervslivet og i samfundet.

Det betyder bl.a., at du lærer:

  • at arbejde med levende organismer
  • at arbejde med forsøg i felten og i laboratoriet
  • at fortolke dine egne og andres forsøgsresultater
  • at formulere og analysere biologiske problemstillinger.

I løbet af det første halvandet år på uddannelsen får du overblik over de vigtigste organismegrupper, deres slægtskabsforhold og udvikling. Du kommer desuden til at arbejde med fagområder som populationsbiologi, adfærdsbiologi, cellebiologi og genetik samt lærer om de vigtigste økosystemers struktur og funktion.

Hvad du kan, når du er færdiguddannet afhænger af, hvilken retning du drejer uddannelsen i. Du kan gå efter en generel profil i biologi, hvor du kan vælge mellem mange forskellige kurser inden for fx plantebiologi, mikrobiologi, marinbiologi, naturforvaltning, botanik, etc.

Du kan også følge den gymnasierettede specialisering, der giver dig kompetencer til at undervise i biologi.

Når du har gennemført bacheloruddannelsen i biologi, har du også fået nogle mere generelle videnskabelige kompetencer:

  • du kan tage prøver og udføre analyser af prøverne i felten og i laboratoriet
  • du kan arbejde med forskellige kemiske, biokemiske, molekylære, genteknologiske og mikrobiologiske metoder i laboratoriet
  • du kan planlægge og udføre afgrænsede opgaver og eksperimenter
  • du kan formidle din viden om biologi mundtligt og skriftligt på videnskabeligt niveau
  • Du kan bruge matematik og statistik Excel og statistikprogrammet R til at analysere biologiske data

Læs mere om uddannelsens opbygning her