Undervisning og opbygning

Biologi er en eksperimentel uddannelse. Du får lov til at afprøve nye metoder og arbejder både i naturen og i laboratoriet. Vi har tilrettelagt en bred vifte af undervisningsformer til dig:

  • Forelæsninger i auditorier, hvor forskerne præsenterer nyt stof for en større forsamling.
  • Diskussionstimer på mindre hold, hvor du sammen med underviserne gennemgår og diskuterer teorien. Diskussionstimerne fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med en underviser i et mindre lokale, men undervisningen lægger samtidig op til, at du selv tager ansvar for dit studium.
  • Feltkurser, laboratorieøvelser og ekskursioner, hvor du arbejder med teorien i praksis.

Uddannelsens opbygning

Det første halvandet år af bacheloruddannelsen i biologi består af obligatoriske kurser, hvor du lærer biologiens hovedteorier og de vigtigste begreber og metoder at kende. Du får således en solid grundviden inden for de biologiske hovedområder.

Du skal arbejde med blandt andet organismekendskab, mikrobiologi, evolutionsbiologi, biokemi, økologi og fysiologi. Det giver dig en bred indføring i fagets teori, metoder og begreber.

Efter halvandet år skal du vælge en specialisering, hvor du enten følger den generelle profil i biologi eller den gymnasierettede specialisering. Se specialiseringerne herunder.

Som en del af uddannelsen har du en del valgfrie og begrænset valgfrie kurser, som du kan bruge på at læse andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller tage til udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, hvor du selv vælger emne. Her kan du fordybe dig i en biologisk problemstilling, lære et forskningsområde bedre at kende og få praktiske erfaringer med eksperimentelt arbejde.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

Specialiseringer på biologi

 

Den generelle profil i biologi giver dig maksimal valgfrihed til at sammensætte lige netop den profil, du gerne vil have. Du har nemlig et helt års valgfrie og begrænset valgfrie kurser til rådighed.

Du kan bruge den valgfrie del til at gå i en bestemt retning inden for biologien, eksempelvis molekylærbiologi, mikrobiologi eller naturforvaltning – hvis du fx vil læse videre på en anden kandidatuddannelse end biologi, er det en god idé at kvalificere sig til den.

Du kan også vælge at fastholde bredden og tage fag fra mange forskellige fagområder.

 

Nedenfor kan du se, hvordan dit samlede studieforløb ser ud, inkl. det første halvandet års grundforløb:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Organismernes diversitet Populationsbiologi Almen økologi Almen biokemi
Matematik/statistik Kemi Feltbiologi I, II og III
2. år  Almen molekylærbiologi Almen mikrobiologi Biologisk videnskabsteori Evolutionsbiologi
Almen cellebiologi Menneskets fysiologi Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
3. år  Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. BEMÆRK: Listerne over kurser kan ændre sig. Du kan se de opdaterede kursuslister i starten af marts 2024.

Mindst ét af dine begrænset valgfrie kurser skal vælges fra denne liste:

Derudover skal du vælge op til tre kurser fra denne liste. Bemærk, at du kun kan vælge ét af kurserne på 15 ECTS:

 

 

 

 

Den gymnasierettede specialisering er for dig, der gerne senere vil have gode muligheder for at undervise i gymnasiet.

Specialiseringen er opbygget på en måde, så der er plads til at læse dit bifag, og desuden indgår der et obligatorisk kursus i naturfagsdidaktik (læren om at undervise naturfagligt) og pædagogik.

 

Nedenfor kan du se, hvordan dit studieforløb ser ud, inkl. det første halvandet års grundforløb:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge et begrænset valgfrit kursus fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. BEMÆRK: Listen over kurser kan ændre sig. Du kan se den opdaterede kursusliste i starten af marts 2024.