Undervisning og opbygning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratoriearbejde. Så du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af laboratorieøvelser og projekter.

Du kommer til at beskæftige dig med udfordringer, der er relevante for hele samfundet og for industrien. Uddannelsen har derfor tæt kontakt til erhvervslivet, og der er et godt samarbejde mellem studerende og den bioteknologiske industri. Det betyder, at du vil have muligheder for samarbejde med virksomheder og organisationer i løbet af uddannelsen, fx i form af et virksomhedsprojekt. Der vil undervejs også være indlæg fra industrien for at understrege, hvad den faglige viden, du tilegner dig, kan bruges til i den bioteknologiske industri.

Endelig har du også mulighed for at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Opbygning

Det første år følger du obligatoriske fag, som giver dig en grundviden inden for biologi, kemi og bioteknologi. Du får også indsigt i de etiske spørgsmål, som bioteknologiens mange muligheder rejser. Og du vil være meget i laboratoriet og arbejde med eksperimentelle øvelser.

Herefter vælger du en specialisering, som du følger på uddannelsen andet og tredje år. Du kan vælge mellem følgende specialiseringer: