Undervisning og opbygning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratoriearbejde. Du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af laboratorieøvelser og projekter.

Du kommer til at beskæftige dig med udfordringer, der er relevante for hele samfundet og for industrien. Uddannelsen har derfor tæt kontakt til erhvervslivet, og der er et godt samarbejde mellem studerende og den bioteknologiske industri. Det betyder, at du vil have muligheder for samarbejde med virksomheder og organisationer i løbet af uddannelsen, fx i form af et virksomhedsprojekt. Der vil undervejs også være indlæg fra industrien for at understrege, hvad den faglige viden, du tilegner dig, kan bruges til i den bioteknologiske industri.

Endelig har du også mulighed for at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Opbygning

På dit første år og en del af dit andet år (afhængigt af, hvilken specialisering du vælger) følger du obligatoriske fag, som giver dig grundviden inden for bl.a. bioteknologi, kemi og biokemi, matematik og databehandling, fysiologi og molekylærgenetik. Du får også en biologisk forståelse.

I molekylærgenetik opbygger du viden om gener og DNA. I biokemi lærer du, hvordan cellen omsætter det genetiske signal til biokemiske processer. I cellebiologi lærer du, hvorfor og hvordan cellerne reagerer. I kurserne om plante- og mikrobiologi bliver det hele sat til at fungere samlet i en organisme.

Du lærer, at alle organismer er meget ens på det molekylærbiologiske plan. Når mikroorganismer, planter og dyr alligevel er forskellige, skyldes det, at organismerne bruger deres arvemateriale forskelligt.

Du får også indsigt i de etiske spørgsmål, som bioteknologiens mange muligheder rejser. Og du vil være meget i laboratoriet og arbejde med eksperimentelle øvelser, hvor du lærer at planlægge, udføre og formidle afgrænsede opgaver og eksperimenter.

På andet år vælger du en specialisering, som du følger resten af uddannelsen. Læs mere om specialiseringerne nedenfor.

Du slutter din uddannelse af med at lave et bachelorprojekt. Her kan du arbejde videre med en problemstilling, som du sammen med en vejleder definerer. Emnet kan være rent teoretisk eller indeholde mindre eksperimentelt laboratoriearbejde.

Projektet kan fx omhandle:

  • Bioenergi
  • Bioaktive stoffer i planter og mikroorganismer
  • Genom-editering
  • Biologisk kemi
  • Bioinformatik
  • Proteinkemi

Specialiseringer

På dit andet studieår kan du vælge mellem følgende specialiseringer:

 

Vælger du den generelle profil i bioteknologi kan du fx gå i dybden med, hvordan vi kan bruge bioteknologi til udvikling af bioenergi. Du kan også beskæftige dig med at udvikle bioaktive stoffer og biomedicin, som bruges i kampen mod sygdomme i dyr og afgrøder.

Eller du kan se på, hvordan vi nemt og billigt kan opspore problematiske fremmedstoffer i miljøet ved hjælp af biosensorer, som bliver selvlysende, hvis de kommer i kontakt med tungmetaller. Du kan også arbejde med genteknologi i fødevarer eller undersøge fødevarers effekt på immunforsvaret, kombineret med fx nye lægemidler.

Specialiseringen indeholder begrænset valgfrie og valgfrie kurser, hvor du selv har indflydelse på sammensætningen af din uddannelse.

De begrænsede valgfrie kurser giver dig mulighed for at præge dit studie ved at vælge blandt en række kurser målrettet bioteknologi-uddannelsen. Det kan være, at du ønsker at vide mere om fx mikrobiologi, biokemi eller data science. De valgfrie kurser vælger du frit selv, enten på Københavns Universitet, på andre universiteter i Danmark eller i forbindelse med et udlandsophold.

Du kan også bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi eller på at lave et virksomhedsprojekt.

 

Den generelle profil i bioteknologi, inkl. det første års grundkurser ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:


Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser, svarende til 15 ECTS, fra nedenstående liste (bemærk, at et projekt udenfor kursusregi kan tælle for to kurser):

 

 

Vælger du den gymnasierettede specialisering i bioteknologi-biologi, får du indsigt i organismers diversitet, økologi og didaktik, som ruster dig til at formidle og undervise i fagene.

Ligesom den generelle profil indeholder specialiseringen begrænset valgfrie og valgfrie kurser, hvor du selv har indflydelse på sammensætningen af din uddannelse.

De begrænsede valgfrie kurser giver dig mulighed for at præge din uddannelse ved at vælge blandt en række kurser målrettet bioteknologi-uddannelsen. Det kan være du ønsker at vide mere om fx mikrobiologi, biokemi eller genetik. De valgfrie kurser vælger du frit selv, enten på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i forbindelse med et udlandsophold.

Du kan også bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Den gymnasierettede specialisering i bioteknologi-biologi, inkl. det første års grundkurser ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser, svarende til 15 ECTS, fra nedenstående liste. Bemærk, at kurset Project in Experimental Molecular Biology tæller for to kurser:

 

 

I den gymnasierettede specialisering i bioteknologi-kemi får du indgående viden om uorganisk og organisk kemi. Du får også indblik i økologi og didaktik, der giver dig kompetencer inden for formidling og undervisning i fagene.

Specialiseringen indeholder et begrænset valgfrit kursus, hvor du selv kan vælge om du vil fokusere yderligere på fx statistik, biokemi eller genetik.

Den gymnasierettede specialisering i bioteknologi-kemi, inkl. første års grundkurser ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge et begrænset valgfrit kursus, svarende til 7,5 ECTS, fra nedenstående liste: