Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på dansk

De første to år på bacheloruddannelsen ligger i ret faste rammer med 12 undervisningstimer om ugen. Du følger et fast hold med 35-40 studerende, og alle har de samme fag. Det meste undervisning foregår som holdundervisning, der indeholder en afvekslende blanding af underviseroplæg, studenteroplæg, klassediskussioner, gruppearbejde og øvelser. Der vil også være fag, hvor teorier og temaer bliver introduceret til større forelæsninger, hvor alle 240 studerende på en årgang er samlet. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Ud over undervisningen skal du være indstillet på at bruge cirka to timer på forberedelse pr. undervisningstime. Der er meget læsearbejde, samt arbejde med at skrive og søge materiale. Når du starter på uddannelsen, får du en studiegruppe, som du kan forberede dig, lave øvelser og diskutere teksterne med både til den daglige undervisning og op til eksamen. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamen

Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer på bacheloruddannelsen i dansk.

På tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger, og giver dig mulighed for at kombinere flere interesseområder. Hvis du gerne vil være gymnasielærer, skal du vælge et gymnasiesidefag som tilvalg. Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om muligheden for udlandsophold.  

1. år 1. semester
2. semester

Grammatik og tekst (15 ECTS)

Sprog og kontekst (15 ECTS)

Litteraturanalyse (15 ECTS) Litteraturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Medieanalyse (15 ECTS Danskfaget teorier og metoder (15 ECTS)
Moderne litteratur (15 ECTS)

Vælg mellem: 

Valgfag A (15 ECTS)

eller

Valgfag B (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt(15 ECTS)