Vurdering i kvote 2 på datalogi-økonomi

Kvote-2 vurdering på datalogi-økonomi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: