Karrieremuligheder

Verden styres af data. Hver dag bliver mange af verdens økonomiske, politiske og strategiske beslutninger truffet på baggrund af data, som er fortolket matematisk og analyseret af computere.

Bankforretning, aktiemarkeder, klimaforudsigelser, onlinehandel, NGO-arbejde og platforme som Airbnb, Uber og Happy Helper er eksempler på områder, som drives af algoritmer. Algoritmerne lærer og forbedrer sig på baggrund af enorme datamængder på alt fra forbrugernes købsvaner til stemningen på aktiemarkederne.

Hele denne udvikling betyder, at der er brug for eksperter med både datalogisk og økonomisk viden. Som datalogi-økonom vil du kunne løse arbejdsopgaver, som ingen andre uddannelser dækker på nuværende tidspunkt.

Kurser i programmering og matematik

Har du aldrig prøvet at programmere før, eller trænger du til at genopfriske matematikken fra din ungdomsuddannelse? Du kan tilmelde dig forberedende kurser i programmering og matematik, inden du starter på uddannelsen.
Læs mere om kurserne under Studiestart på datalogi-økonomi

 

 

 

 

Både dataloger og økonomer har altid haft høje lønninger og lav arbejdsløshed. Derudover oplever arbejdsgiverne et stigende behov for tværfaglige kompetencer. Du står derfor meget stærkt som datalogi-økonom.

Ud over at du kan arbejde med de samme opgaver som en traditionel økonom eller datalog‚ fx i IT-branchen eller i en konsulentvirksomhed, vil du som datalogi-økonom være efterspurgt til mange forskellige typer jobs. Fx bruger banksektoren i stigende grad algoritmer og statistik i deres handler på markedet – især i den såkaldte Financial Technology (Fintech) sektor.

Men der vil også være brug for dig i jobs, der understøtter storpolitiske beslutninger – fx i ministerier – hvor man i stigende grad bruger sofistikerede modeller, der skal forudsige landes adfærd. Du kan desuden arbejde i store internationale virksomheder såsom Amazon og Google med prissætning, hvor massive mængder af data skal håndteres og fortolkes korrekt. Datalogi-økonomi er en internationalt unik uddannelse, og derfor vil der være gode muligheder for at læse eller arbejde i udlandet.

Endelig kan du også vælge at blive forsker eller underviser – eller blive selvstændig og starte egen virksomhed.