Undervisning og opbygning

Undervisningen på datalogi-økonomi består af forelæsninger, øvelser, rapportopgaver og obligatoriske hjemmeopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold, som kan være fra 60 og op til 250 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveløsning, og til arbejde med rapporter og hjemmeopgaver, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.

Opbygning

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi er en 3-årig uddannelse. Hvert studieår er inddelt i fire blokke af otte ugers varighed. Du følger typisk to kurser i hver blok og afslutter blokken med eksamen.

På første år følger du grundlæggende kurser i matematik, sandsynlighedsregning og statistik, programmering og problemløsning samt økonomi. Dit fokus bliver at få et fundament for at programmere og bruge matematiske redskaber til at håndtere og analysere data med specifikt fokus på mikroøkonomi.

På andet år har du kurser i numeriske metoder, algoritmer og datastrukturer, databaser og systemarkitektur, økonometri, samt i videregående mikro- og makroøkonomi. Her lærer du at tilpasse de økonomiske modeller til virkelighedens data og bliver introduceret til makroøkonomi.

Valgfrihed og bachelorprojekt på tredje år

På tredje år følger du en lang række kurser efter eget valg. Du kan bruge uddannelsens valgfrie del på flere måder:

  • Du kan studere i udlandet. LÆS MERE: Udlandsophold som en del af din datalogi-uddannelse
  • Du kan tage flere kurser inden for datalogi, økonomi eller matematik.
  • Du kan også følge kurser fra et helt andet fagområde, fx hvis du vil bruge dine dataanalysekompetencer på problemer fra et andet fag.
  • Du kan være med i et virksomhedsprojekt eller tage et kursus i innovation, hvis du overvejer at starte egen virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt af et halvt års varighed.

Uddannelsen i datalogi-økonomi ser sådan ud – der tages forbehold for, at studieforløbet kan ændre sig, da uddannelsen er helt ny:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning

Grundlæggende statistik og sandsynligheds-regning

Mikroøkonomi A
Introduktion til matematik i naturvidenskab Introduktion til økonomi Diskret matematik og formelle sprog Lineær algebra i datalogi
2. år Numeriske metoder * Makroøkonomi A * Algoritmer og datastrukturer * Databaser og informations-systemer *
Økonometri A * High Performance Computing * Økonometri B * Mikroøkonomi B / Makroøkonomi B *
3. år Bachelorprojekt
Videnskabsteori * Mikroøkonomi B / Makroøkonomi B *

Links til beskrivelser af alle kurserne følger senere. Kurser markeret med * udbydes først i studieåret 2020/21.

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus