Vurdering i kvote 2 på datalogiKvote 2-vurdering på datalogi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: