Vurdering i kvote 2 på datalogi

Her får du indsigt i, hvordan kvote 2-vurderingen foregår, og hvad det faglige udvalg lagde vægt på ved sidste optagelse. 

På datalogi modtog vi 162 ansøgninger til 24 kvote 2-pladser ved optagelsen 2018. 

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier.

Vi forelægger cirka tre gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen. De uddybede regler for kvote 2 finder du her.

Det faglige udvalgs vurdering i 2018

I den motiverede ansøgning lagde udvalget særlig vægt på: 

  • at du viser kendskab til og motivation for uddannelsens indhold.

  • at du kan skelne mellem praksis og teori og forholde dig til begge til dele.

  • at du overvejer din faglige progression, og du reflekterer over, hvordan fx studieskift, sabbatår og ekstra kurser bidrager positivt til det.

  • at du ved afbrudt videregående uddannelse beskriver, hvorfor du ikke valgte at færdiggøre uddannelsen.

Og i den samlede vurdering lagde udvalget særlig vægt på:

  • gode karakterer i Matematik A

  • at du har dele af relevant videregående uddannelse med gode resultater og med høj studieaktivitet.

  • relevant erhvervsarbejde, gerne med programmering

  • at du vedlægger udskrift med standpunktskarakterer, hvis du ikke har afsluttet din gymnasiale uddannelse.

Få overblik over dine muligheder 

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år?