Faglig profil og job

Datalogistudiet giver dig den teoretiske og praktiske forståelse for at designe avanceret software. Det er ikke et krav, at du har prøvet at programmere, men du skal være forberedt på, at der anvendes matematik, teori og formaliserede metoder i mange kurser.

På uddannelsen får du en grundig indføring i datalogiens principper, teorier og arbejdsmetoder. Du kommer blandt andet til at lære om softwareudvikling, computersystemer, algoritmik, dataanalyse og interaktionsdesign – og du lærer at programmere i forskellige typer programmeringssprog.

Gennem uddannelsen i datalogi får du desuden en række kompetencer:  

  • Du får en stærk datalogisk faglig ballast og erfaring til at løse både teoretiske og praktiske problemer.
  • Du bliver i stand til at udvikle avanceret software. Det omfatter alle aspekter af processen, fra idé og behovsanalyse til design, implementering og afprøvning. Det gælder alle anvendelsesområder – fra robotter og computerspil til udvikling af nye programmeringssprog eller metoder til programudvikling.

Siden 2017 har datalogiuddannelsen på bachelordelen haft en specialisering i Data Science, hvor du gennem metoder som machine learning og statistisk analyse klædes på til at håndtere store mængder data til fx at lave forudsigelser og beregninger. Læs mere om specialiseringen.

Fra 2018 indføres mulighed for at tage kandidatoverbygningen i datalogi på enten fuld tid eller deltid (over 4 år). Læs om kandidatuddannelsen på fuld tid og Erhvervskandidatuddannelsen over 4 år, hvor der forudsættes min. 25 timers studierelevant arbejde ved siden af.

LÆS MERE: Find information om undervisning og opbygning

Jobmuligheder Som datalog er du efterspurgt i det private erhvervsliv, fordi du har de fundamentale kompetencer, der er behov for. Det kan være som programmør eller udvikler i højteknologiske virksomheder, i spil- og underholdningsbranchen, i finansvirksomheder, i medicinalindustrien eller i konsulentbranchen.

Du kan også få ansættelse i offentlige institutioner eller som forsker ved universiteterne og andre læreanstalter. Du kan arbejde med bl.a. IT-sikkerhed, dataanlyse og -visualisering, sundhedsteknologi og finans-IT.

Mange dataloger starter også egne virksomheder.