Pil: Datalogi kan også byde på AHA-oplevelser

Datalogiuddannelsen på Københavns Universitet åbner for en verden af udfordringer og oplevelser. Her kan du f.eks. fordybe dig i programmeringssprog og uddanne dig til fremtidens arbejdsmarked.    

For 25-årige Pil Bøggild lå valget af datalogistudiet ikke nødvendigvis lige for. Hun var nemlig ikke voldsomt engageret i matematik i folkeskolen. Men på HF besluttede hun sig for at udfordre sig selv og blive bedre til matematik. Det lykkedes, og den beslutning banede også vejen for, at hun nu læser datalogi på tredje år.

Pil havde oprindelig betænkeligheder ved datalogi

Pil Bøggild har altid vidst, at hun ville studere et fag, som udfordrede hende. Alligevel havde hun visse betænkninger ved at vælge datalogi.

»Jeg havde nok egentlig forestillet mig at være den dårligste på studiet netop på grund af mit begrænsede talent for matematik, men sådan er det heldigvis ikke gået,« fortæller hun. 

Det skyldes bl.a., at datalogi har et aktivt, inkluderende og socialt studiemiljø. Selv om de studerende har mange forskellige baggrunde og kompetencer, er der plads til at hygge sig med sine medstuderende. For til trods for, at programmering og matematik er noget af det basale grundstof på datalogiuddannelsen, er det sociale liv også i højsædet. 

»Det faglige niveau er højt, men her er også en meget venlig atmosfære. Det er f.eks. helt ok at gå over til de studerende på årgangene  over dig for at spørge dem til råds om en udfordring, du sidder med,« understreger Pil.

Vigtigt med både teori og praksis

Undervisningen er bygget op, så de studerende i mange tilfælde læser teori og baggrundslitteratur selv eller i læsegrupper. Den teori bliver så grundlaget for de øvelsestimer, som foregår på klasseniveau. Her udfordrer underviserne de studerende på teorien. Datalogien, herunder programmering, giver i høj grad kompetencer inden for praktisk anvendelse af faget.

»Vi arbejder nogle gange med ret udfordrende problemstillinger. Det kræver måske mange forsøg at finde frem til løsningen, men når den så kommer, er det en fantastisk følelse. Det er en kæmpe tilfredsstillelse og aha-oplevelse at sidde med et problem, som virker uoverskueligt, og pludselig se, at der findes en løsning, som blot kræver at man tænker på problemet på en anden måde.«

Evnen til at komme med løsninger på komplekse udfordringer er noget af det, som er med til at gøre datalogerne til efterspurgte medarbejdere i fremtiden. ​

»Du lærer ikke bare at programmere. Du lærer også at tage hensyn til tid, plads og korrekthed af programmer og forstå, hvordan en computer fungerer. Vi lærer at skrive rå kvalitetskode.«

Pils Bøggilds råd til kommende dataloger

  • Det er vigtigt, at du synes, matematik er sjovt.
  • Vær opmærksom på, at studiet handler om mere end blot programmering.
  • Du skal være indstillet på, at der er meget teori.

Læs mere om datalogistudiet på www.studier.ku.dk/bachelor/datalogi/

Artiklen blev oprindelig bragt i magasinet GOTHA udgivet af Politiken.