Studiestart på datalogi

Hvis du bliver optaget på datalogi, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Studieforberedende kursus: Kickstart i programmering 10.-20. august 2020

Kickstart kurset i programmering er for dig, der starter på studiet i september, men aldrig har programmeret før. Du lærer fra bunden af at skrive dine første programmer, bruge en teksteditor, og arbejde med data.

På kurset arbejder vi undersøgende og projektorienteret. Projekterne kommer til at involvere mikrocontrollere, sensorer, dataindsamling, datavisualisering, interaktionsdesign og masser af jeres kreativitet og opfindsomhed.

Vi lover at give dig et par sjove, spændende og inspirerende uger, der gør dig mere komfortabel med basal programmering, inden semesteret for alvor går i gang. Målet er at give dig tryghed i nogle af værktøjerne, vi bruger og blod på tanden i forhold til resten af datalogiuddannelsen.

Kickstartkursus i programmering på bacheloruddannelsen i datalogi, Københavns Universitet
Kickstart kursus i programmering for nye datalogi-studerende

Kickstart kurset er gratis, og du får god mulighed for at møde dine kommende medstuderende. Det kan kun anbefales, at du møder op og får kodet løs!

Kurset foregår på alle hverdage i uge 33 og 34 fra kl. 9:00 - 15:00. Første kursusdag er mandag d. 12. august. Hvis du tilmelder dig, forventes det, at du deltager alle dage begge uger.

Du tilmelder dig Kickstart kurset på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Dine første dage på uddannelsen 26.-28. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for campusdagene. De ligger i uge 35, fra 26.-28. august.

I campusdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Campusdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under campusdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du tilmelder dig campusdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Hyttetur 28.-31. august

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig hytteturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter i uge 36

Du starter med kurset Programmering og problemløsning og Diskret matematik og algoritmer. Læs mere om kurserne på første år af uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.