Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i datalogi er en 3-årig uddannelse. Den er bygget op med et fælles første år, hvorefter du vælger én af tre specialiseringer. De tre specialiseringer – en generel profil i datalogi, en specialisering i Data Science og en gymnasierettet specialisering – giver adgang til en bred vifte af kandidatuddannelser både i Danmark og i udlandet.

Undervisning

Datalogiundervisningen består af forelæsninger, øvelser og rapportopgaver.

Kickstart kursus i programmering

Har du aldrig prøvet at programmere før, kan du tilmelde dig et to-ugers kursus, inden du starter på uddannelsen. Her lærer du bl.a. at skrive programmer, bruge en teksteditor og arbejde med data.
Læs mere om kurset under Studiestart på datalogi

Forelæsningerne holdes for store hold med op til 250 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveregning og til arbejde med rapportopgaverne, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.

Projektarbejde udgør en vigtig del af uddannelsen, så du vil deltage i projektgrupper og få studierelaterede netværk undervejs i forløbet.

Opbygning

På uddannelsens første år følger du fem obligatoriske fag fordelt på fire blokke. Hver blok varer i otte uger og afsluttes med eksamen. Det første år fokuserer på basiskundskaber og giver dig et bredt datalogisk fundament og en forståelse for hver af specialiseringerne.

Indholdet på andet og tredje år bestemmes af den specialisering, du vælger. På tredje år er der plads til valgfrihed, og her ligger også det obligatoriske bachelorprojekt.

I slutningen af første studieår skal du vælge, hvilken af de tre specialiseringer, du ønsker at læse resten af uddannelsen:

 

 

 

 

På specialiseringen i Data Science lærer lærer du at indsamle, analysere, klassificere og visualisere store mængder data ved at bruge metoder som machine learning og statistisk analyse.

Der er mange jobmuligheder, fx inden for optimering af søgemaskiner eller robotteknologi. Du kan arbejde strategisk med at lave økonomiske forecasts og med finansteknologi. Du kan anvende din dataviden til at optimere salg og marketing eller inden for sprogteknologi. Og du kan også stile efter en forskningsbaseret karriere, fx inden for medicinsk billedbehandling eller bioinformatik.

Specialiseringen, inkl. det første års grundkurser, ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

 

 

 

Valgfrihed på uddannelsen

Du kan vælge at bruge uddannelsens valgfrie del på mange forskellige måder:

  • Du kan tage kurser, der hører til en anden specialisering end den, du har valgt. Hvis du fremrykker dit bachelorprojekt til efteråret (blok 1 og 2) på tredje år, har du mulighed for at tage op til fire kurser fra en anden specialisering.
  • Du kan tage kurser inden for fx robotstyring, logik, projektledelse, IT-sikkerhed og computergrafik.
  • Du kan med fordel kombinere med kurser fra et andet fag, fx med henblik på at anvende datalogi på problemer fra et andet fag.

LÆS MERE: Læs portrætter af et par af Datalogis dygtige Ph.D. studerende